Dokument & lagar (112 träffar)

Register 1970:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags höstsession E Ersättningsstadga, ändring i, se Riksdagen 2 49 H Handikappade, sysselsättning för, se Kommunala frågor 1 44 I indelning, ändring i kommunal och ecklesiastik,

1970-01-01

Register 1970:Ku - höst (pdf, 174 kB)

Register 1970:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags vårsession A Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen 36 Se även Val 3 11 och Lagsökning 17 B Beriktigande, se Nordiska rådet 33 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor

1970-01-01

Register 1970:Ku (pdf, 473 kB)

Register 1969:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdags höstsession A Adelsväsendet, avskaffande av.Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen 1 372 42 Annan valdag än söndag eller två valdagar, se Val 11 50 Antalet fullmäktige

1969-01-01

Register 1969:Ku - höst (pdf, 429 kB)

Register 1969:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdags vårsession A Allmänna handlingars offentlighet: 1. Riktlinjer för översyn av lagstiftningen.8 2. Offentlighet för personundersökning i brottmål.9 Se även Val 8 15 E Enkammarriksdag,

1969-01-01

Register 1969:Ku (pdf, 565 kB)

Register 1968:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1968 års riksdags höstsession A Allmänna handlingar, se Offentliggörande 37 och Sekretesslagen 23 B Baltutlämningen 1946, se Offentliggörande 37 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor 5 31 C

1968-01-01

Register 1968:Ku - höst (pdf, 299 kB)

Register 1968:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1968 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkandevid 1968 års riksdags vårsession A Allmänna handlingar, ändring i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma 22 D Decharge, se Statsrådsprotokollen 15 F Folkstyret, åtgärder för att fördjupa

1968-01-01

Register 1968:Ku (pdf, 320 kB)

Register 1967:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets fntänkarneu vid 1967 års riksdags vårsession A Allmän handling, utlämnande av, se:Anmälan 34 Allmänna arvsfonden, se:Anmälan 34 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen om inskränkningar i rätten att

1967-01-01

Register 1967:Ku (pdf, 532 kB)

Register 1967:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1967 års riksdags höstsession A Allmänna handlingars offentlighet: Rätten att utfå allmänna handlingar i stadsplaneärenden m. m.52 Se även Riksdagen 1. Arvsskatt och gåvoskatt, ändring i förordningen

1967-01-01

Register 1967:Ku - höst (pdf, 429 kB)

Register 1966:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags höstsession Arvode, se:Ersättning 42 A B Bidrag till tryckning av valsedlar, se:Kommunala vallagen 43 E Ersättning, ändring i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets

1966-01-01

Register 1966:Ku - höst (pdf, 204 kB)

Register 1966:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1966 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1966 års riksdags vårsession1 A Administrativa uppgifter, förordnande för domare att fullgöra, se: Anmälan 33 Affärsföretag, se:Kommunal kompetens 6 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen

1966-01-01

Register 1966:Ku (pdf, 525 kB)

Register 1965:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1965 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdags höstsession A Andrakammarval, se:Val Anhörig, ingivande av valsedel genom, se:Val Antal, fullmäktiges i kommun, se:Kommunallagarna 2 Arbetstagare, anställnings- eller arbetsvillkor

1965-01-01

Register 1965:Ku - höst (pdf, 346 kB)

Register 1965:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1965 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1965 års riksdags vårsession1 A Abolition, beslut om, se:Anmälan Allmänna arvsfonden, se:Anmälan Allmänna handlingar, se:Sekretess Anföranden, i kamrarna, se:Tidsbegränsning Anmälan, angående

1965-01-01

Register 1965:Ku (pdf, 554 kB)

Register 1964:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 196t års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1964 års riksdags vårsession1 A Allmänna handlingar: 1. angående rätt att överklaga departementschefs beslut rörande utbekommande av 6 2. se:Sekretess och Valhemligheten Andrakammarval, se:Val

1964-05-29

Register 1964:Ku (pdf, 552 kB)

Register 1964:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1964- års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkande vid 1964 års riksdags höstsession A Allmänna handlingar, se:Sekretess 1 och 2 B Besvär, om förfarandet i kommunal besvärsnämnd, se:Kommunallagarna 5 E Ersättning för kommunala uppdrag, se:Kommunallagarna

1964-01-01

Register 1964:Ku - höst (pdf, 309 kB)

Register 1963:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1963 års riksdags vårsession1 A Allmän flaggning å valdag, motioner därom återlämnade till kamrarna 1 Allmänna handlingar, angående ändrad lydelse av 11 och 16 lagen om inskränkningar i rätten

1963-01-01

Register 1963:Ku (pdf, 317 kB)

Register 1962:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1962 år riksdag vårsessionen Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1962 års riksdags vårsession A Allmänna handlingar, angående ändrad lydelse av 4 och 34 lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar sekretesslagen Andrakammarval se Val 1

1962-01-01

Register 1962:Ku (pdf, 373 kB)

Register 1961:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1961 års riksdags vårsession Allmänna handlingar, angående utredning av frågor om vissa allmänna handlingars offentlighet.5 Anmälan, angående granskning av de i statsrådet förda protokoll 15

1961-01-01

Register 1961:Ku (pdf, 340 kB)

Register 1960:Ku

REGISTER ÖVER KONSTITUTIONSUTSKOTTETS DECHARGEBETÄNKANDEN ÅREN 1949-1958 Bilaga till 5 samt. i avd. av bihang till riksdagens protokoll 1960 1 3 Innehållsförteckning över konstitutionsutskottets tleehargebetänkanden åren 19491958 Nr i Innehåll Memorialets Behandling i denna för- teck- nr punkt Första Andra

1960-01-01

Register 1960:Ku (pdf, 2564 kB)

Register 1959:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1959 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1959 års riksdags vårsession Nr A Administrativa frågor, angående domstolsmässig prövning av rättsfrågor i förvaltningen sammansatt konstitutions- och första lagutskott 1 Aktiebolag, se:Kommunallagarna

1959-01-01

Register 1959:Ku (pdf, 433 kB)

Register 1958:Ku - b

Konstitutionsutskottets betänkanden vid 1958 års B-riksdag 1 Sakregister till konstitutionsutskottets betänkanden vid 1958 års B-riksdag Betänkandets nr A Affärsverksamhet, se:Kommunallagarna. Anmälan, angående granskning av de i statsrådet förda protokoll B 1, B 7 Ansvarighet, angående ändring i ansvarighetslagen

1958-01-01

Register 1958:Ku - b (pdf, 230 kB)