Dokument & lagar (43 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:42

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:42 DATUM Torsdagen den 1 juni 2006 TID 08.0008.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 16 och 18 maj 2006 justerades. 2 Återlämnande av lagförslag i proposition 2005/06:178 till JuU Utskottet beslutade

2006-06-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:41

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:41 DATUM Torsdagen den 18 maj 2006 TID 08.15-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för

2006-05-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:47 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 12.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2006 justerades. 2 Inkommen granskningsanmälan Kanslichefen meddelar att följande granskningsanmälan

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:40

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:40 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 maj 2006 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:39

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:39 DATUM Torsdagen den 11 maj 2006 TID 09.02-10.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde. 2 Mottagande av delyrkanden i proposition från SfU Socialförsäkringsutskottet

2006-05-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:38

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM Tisdagen den 9 maj 2006 TID 10.03-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 2 och 4 maj 2006

2006-05-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:37

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM Torsdagen den 4 maj 2006 TID 09.00-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2005/06:201 Morgondagens nyheter nya villkor för driftsstödet till dagstidningar.

2006-05-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:36

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM Tisdagen den 2 maj 2006 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 18, 20 och 27 april 2006 justerades. 2 Hänvisning av förslagspunkter i vårpropositionen Kanslichefen anmälde att

2006-05-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM Torsdagen den 27 april 2006 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU24 Allmänna helgdagar, m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om allmänna helgdagar, m.m. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU24 justerades.

2006-04-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM Torsdagen den 20 april 2006 TID 09.05-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 KU32 Ett ökat samiskt inflytande. Besök från Sametinget Styrelseordföranden Lars-Anders Baer och styrelseledamoten Ingrid Inga från Sametinget lämnade information och svarade på frågor med anledning

2006-04-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM Tisdagen den 18 april 2006 TID 13.03-13.04 13.06-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 30 mars, 4 och 6 april 2006 justerades. 2 Hänvisning av motioner Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner

2006-04-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM Torsdagen den 6 april 2006 TID 08.00-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Remiss från FöU över proposition 2005/06:133 Försvarsutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare

2006-04-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM Tisdagen den 4 april 2006 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 mars 2006 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2006-04-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:30

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM Torsdagen den 30 mars 2006 TID 09.05-09.30 09.45-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av riksrevisor Kanslichefen anmälde att beredningsdelegationen enhälligt förordar att utskottet föreslår val av Karin Lindell till ny riksrevisor efter

2006-03-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:29

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM Tisdagen den 28 mars 2006 TID 09.35-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena 21 och 23 mars justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde inkommet EU-dokument KOM2006 122. 3 KU21 Riksdagen

2006-03-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM Torsdagen den 23 mars 2006 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av propositioner Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län 2005/06:161

2006-03-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM Tisdagen den 21 mars 2006 TID 9.30 9.30 9.50 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ajournering Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Sammanträdet ajournerades kl. 9.30 9.50 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 14

2006-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM Torsdagen den  16 mars 2006 TID 09.00-09.30 11.50-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2005/06:K16 av Gustav Fridolin mp med anledning av skrivelse 2005/06:103 Kommittéberättelse 2006

2006-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kallelse till beredningsdelegation Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde i dag. 2 Justering av protokoll Protokoll

2006-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM Torsdagen den 9 mars 2006 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005 motioner med anledning av proposition

2006-03-09

Paginering