Dokument & lagar (18 181 träffar)

Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3165 av Markus Wiechel SD Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett nytt medieetiskt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KU 2019/20:JuU26

Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3153 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3153 av Markus Wiechel SD Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av e-petitioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3153 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3153 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Ett reellt tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett reellt tjänstemannaansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under riksdagsåret 2017/18 riktades


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3144 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3056 av Richard Jomshof SD Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terrornätverk ska utvisas med omedelbar verkan och ett livstidsförbud


Utskottsberedning: KU SfU

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3032 av Pyry Niemi (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3032 av Pyry Niemi S Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen noggrant bör följa upp den reviderade minoritetslagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2019 och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3032 av Pyry Niemi (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3032 av Pyry Niemi (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3001 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3001 av Edward Riedl M Stärkt skydd för den svenska demokratin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Sverige ytterligare kan stärka skyddet av de fria demokratiska valen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3001 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3001 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2995 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2995 av Edward Riedl M Barnperspektiv hos myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de statliga myndigheternas behov av ökade kunskaper om barnperspektivet i sin myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2995 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2995 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2951 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2951 av Edward Riedl M Bredda granskningsnämndens uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en stärkt position för granskningsnämnden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Public service opartiskhet är grunden för verksamhetens


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2951 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2951 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2947 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2947 av Edward Riedl M All public services verksamhet ska vara möjlig att granska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all public services verksamhet ska vara möjlig att granska och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2947 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2947 av Edward Riedl (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. MP En mer effektiv minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en mer effektiv samordning och styrning på det minoritetspolitiska området och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU UbU

Motion 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. MP Politik för det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samepolitisk färdplan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sanningskommission


Utskottsberedning: KrU KU SoU UbU 2019/20:MJU8 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2844 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2844 av Boriana Åberg M Tolkservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att begränsa rätten till gratis tolkservice och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rätten till tolkservice fastslås i förvaltningslagen 8:När


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2844 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2844 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2816 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2816 av Lars Adaktusson KD En nationell värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsättande av en nationell värdekommission för att stimulera en bred offentlig debatt om samhällsgemenskapens grund, det unika och okränkbara människovärdet


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2816 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2816 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2785 av Roland Utbult KD Stärk Sveriges kontakter med Israel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid lämplig tidpunkt flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU 2019/20:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2785 av Roland Utbult (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2784 av Roland Utbult KD Tillsätt en ensamhetsminister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ensamhetsminister och tillkännager detta för regeringen. Motivering På sociala medier har många svenskar i dag hundratals vänner.


Utskottsberedning: 2019/20:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2784 av Roland Utbult (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2750 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2750 av Lina Nordquist L Skydd och trygghet sekretesslagstiftning som fyller sitt syfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen till en översyn av offentlighets- och sekretesslagen i syfte att underlätta samverkan mellan


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2750 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2750 av Lina Nordquist (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. M Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser om ingripande


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. M Skydd för medieredaktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla arbetet mot hot, våld och andra olagliga angrepp


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. M Förebyggande av våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring utländsk finansiering av trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2723 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. M Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en grundlagsutredning bör tillsättas i syfte att stärka domstolarnas


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2722 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 113 kB)