Dokument & lagar (18 125 träffar)

Motion 2019/20:1910 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1910 av Robert Hannah L Nationell minnesdag för Seyfo/armeniska folkmordet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en minnesdag för Seyfo/armeniska folkmordet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 24 april i år hölls


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1910 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1910 av Robert Hannah (L) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1904 av Josefin Malmqvist (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1904 av Josefin Malmqvist M Begränsa rätten till skattefinansierad tolk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa rätten till skattefinansierad tolk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1904 av Josefin Malmqvist (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1904 av Josefin Malmqvist (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1893 av Ellen Juntti m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1893 av Ellen Juntti m.fl. M Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa slöjförbud i för- och grundskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1893 av Ellen Juntti m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1893 av Ellen Juntti m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling båda C Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av snabbare hantering hos myndigheter och domstolar av tillståndsärenden och


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1800 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren C 16-årsgräns för kommunval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära en ändring av vallagen så att en 16-årsgräns införs för kommunval inför valåret 2022 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1766 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren C Riksdagens ledamöters utövande av kontrollmakten vid en övergångsregering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens ledamöter måste kunna utöva sin granskande roll gentemot en övergångsregering och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1738 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl Föräldraledig vid politiska uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få en


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1725 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1725 av Hampus Hagman KD Inrätta en författningsdomstol i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inrättandet av en författningsdomstol i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många demokratiska stater


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1725 av Hampus Hagman (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1725 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1723 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1723 av Hampus Hagman KD Tillsätt en medborgarombudsman för att stärka enskilda och företagare gentemot staten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om tillsättandet av en medborgarombudsman med syftet att stärka enskilda


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1723 av Hampus Hagman (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1723 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1708 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1708 av Johnny Skalin SD Direktdemokrati och folkomröstningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att använda folkomröstningar som ett mer generellt verktyg i stora frågor och tillkännager detta för regeringen. Motivering En representativ


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1708 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1708 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1702 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1702 av Johnny Skalin SD Införandet av en författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kontrollen över det demokratiska systemet bör


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1702 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1702 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1688 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1688 av Johnny Skalin SD Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana arvodesnämnden att sänka grundarvodet för riksdagsledamöter och att arvodessystemet för utskotten och EU-nämnden bör ses över,


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1688 av Johnny Skalin (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1688 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1687 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1687 av Johnny Skalin SD Tvingande folkomröstningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riksdagens skyldighet att genomföra folkomröstningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Eftersom demokrati betyder folkstyre måste också


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1687 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1687 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1677 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1677 av Sten Bergheden M Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man innan man påbörjar processer med att bilda nya regioner bör genomföra en utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1677 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1677 av Sten Bergheden (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1673 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1673 av Sten Bergheden M Minskning av antalet ledamöter i Sveriges riksdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska antalet ledamöter i Sveriges riksdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1673 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1673 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1672 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1672 av Sten Bergheden M Riksdagsledamöternas övernattningsbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över riksdagsledamöternas villkor och ersättningar för övernattningslägenheterna så att de blir mer marknadsanpassade och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1672 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1672 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1671 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1671 av Sten Bergheden M Inrätta ett jord- och skogsbruksutskott i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utskottens indelning i riksdagen i syfte att överväga att inrätta ett renodlat jordbruks- och skogsbruksutskott,


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1671 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1671 av Sten Bergheden (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie båda C Offentlig information på lättläst svenska Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelverk kring lättläst text och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgänglighet är ett viktigt politiskt


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1582 av Angelika Bengtsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1582 av Angelika Bengtsson SD Valhemlighet med valsedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Sveriges valhemlighet vid val av valsedel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1582 av Angelika Bengtsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1582 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Miljövänligare resor för riksdagens ledamöter och utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utskottens utrikes långresor och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 80 kB)