Dokument & lagar (8 308 träffar)

Motion 2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det av lagen skall framgå att överförmyndares samtycke krävs när ett barn förvärvar ett motorfordon. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda och åtgärda


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L13 av Mia Franzén m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att Vägverket skall åläggas en skyldighet att vid registrering av omyndig som fordonsägare göra detta endast efter en materiell prövning av förvärvets rättsliga


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L13 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 48 kB)

Proposition 2005/06:140

Regeringens proposition 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Prop. 2005/06:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny reglering


Utskottsberedning: 2005/06:LU29 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:140 (pdf, 1101 kB)

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21 Datum och tid: 09:30 Plats: Riksdagens förstakammarsal Föredragningslista proposition 2005/06:124 och motionerna 2005/06:L7och L8, se bilaga 09.30 Inledning Lagutskottets ordförande Inger René 09.35 Anföranden av Utredaren

2006-03-28 09:30:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-03-28 TID kl. 09.30-10.20, 10.45-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Offentlig ufrågning Lagutskottet håller en offentlig utfrågning i förstakammarsalen med anledning av proposition 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande jämte motionerna

2006-03-28

Proposition 2005/06:196

Regeringens proposition 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, Prop. m.m. 2005/06:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: 2005/06:FiU28 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:196 (pdf, 562 kB)

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om vissa konsumentfrågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2006-03-23 09:30:00

Omröstning 2005/06:LU19p3 Ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 3 Ogiltigförklaring eller återgång av äktenskap Riksdagen avslår motion 2005/06:L276 yrkandena 9 och 10. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU19p1 Könsneutral äktenskapslagstiftning

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 1 Könsneutral äktenskapslagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L231, 2005/06:L239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L252 yrkandena 1-3, 2005/06:L291 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7 och 8, 2005/06:L309 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L313 yrkandena

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU19p10 Jämkning av bodelning

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 10 Jämkning av bodelning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 19, 2005/06:Ju381 yrkande 19, 2005/06:Ju483 yrkande 23, 2005/06:L218, 2005/06:L236, 2005/06:L251 yrkande 1, 2005/06:L265 yrkande 3, 2005/06:L276 yrkandena 4 och

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU19p2 Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Votering: betänkande 2005/06:LU19 Äktenskap, partnerskap och samboende, förslagspunkt 2 Barnäktenskap och tvångsäktenskap Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 28, 2005/06:Sf383 yrkande 22 och 2005/06:So429 yrkande 14. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp, v Parti

2006-03-23

Omröstning 2005/06:LU18p1 Företagsinteckningens förmånsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU18 Företagsinteckningens förmånsrätt, förslagspunkt 1 Företagsinteckningens förmånsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L208, 2005/06:L242, 2005/06:L269, 2005/06:L279, 2005/06:L295, 2005/06:L304, 2005/06:L390, 2005/06:N434 yrkande 5, 2005/06:N437 yrkande 3, 2005/06:N439 yrkande 6, 2005/06:N478

2006-03-23

Lagutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-23 TID kl. 09.30-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 16 mars 2006. 2 Vissa konsumentfrågor Fortsatt behandling av motioner om vissa konsumentfrågor. Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår

2006-03-23

Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:96. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgift för kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medel till Svenska Akademien. Bakgrund Den


Utskottsberedning: 2005/06:LU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m) (doc, 43 kB)

Betänkande 2005/06:LU21

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsmäklare från den allmänna motionstiden år 2005. Riksdagen hänvisade till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:LU21 (pdf, 128 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsmäklare

Betänkande 2005/06:LU20

Riksdagen sade nej till motionsförslag om konsumentfrågor som lämnades in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om näringsidkares skyldighet att informera om och märka produkter, marknadsföring, konsumentskydd och resegarantisystemet.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 9
Beredning: 2006-02-23 Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:LU20 (pdf, 257 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa konsumentfrågor

Skrivelse 2005/06:107

Regeringens skrivelse 2005/06:107 Tänk om En handlingsplan för hållbar konsumtion Skr. för hushållen 2005/06:107 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Genom förändringar i den vardagliga


Utskottsberedning: 2005/06:LU36 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2005/06:107 (pdf, 188 kB)

Proposition 2005/06:189

Regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen Prop. 2005/06:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagrådsremissen behandlar frågan om ett svenskt tillträde till överenskommelsen


Utskottsberedning: 2005/06:LU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:189 (pdf, 311 kB)

Proposition 2005/06:186

Regeringens proposition 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare Prop. i näringslivet 2005/06:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor


Utskottsberedning: 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:186 (pdf, 463 kB)

Proposition 2005/06:150

Europakooperativ Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I augusti 2006 skall EG:s förordning om europeiska kooperativa


Utskottsberedning: 2005/06:FiU22 2005/06:LU30 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:150 (pdf, 1524 kB)