Dokument & lagar (8 308 träffar)

Proposition 2005/06:99

Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i föräldrabalkens bestämmelser


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:99 (pdf, 656 kB)

Motion 2005/06:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en uppföljning av reglerna om skyldighet för ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfällighetsföreningar m.m. att avsluta den löpande bokföringen. Motivering Enligt det förslag som regeringen presenterar


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gränsen för balansomslutning skall bestämmas till 40 miljoner kronor vid bestämmande om ett företag skall bedömas som mindre eller större. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens skyldighet att redovisa de anställdas sjukfrånvaro och könsfördelningen inom företagens ledningar. Motivering I propositionen lämnar regeringen förslag om ändringar i bl.a. reglerna om bokföringsskyldighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tvingande skuldsaneringsärenden även forsättningsvis skall handläggas i domstol och avslår regeringens proposition i denna del. Motivering Idag är det kronofogdemyndigheten som beslutar om frivillig skuldsanering och tingsrätten om tvingande skuldsanering. Har någon borgenär


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om egenförsök till skuldsanering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tvingande skuldsaneringsärenden även fortsättningsvis skall handläggas i domstol. Bakgrund I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 44 kB)

Proposition 2005/06:105

Regeringens proposition 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart Prop. Konsumentpolitikens mål och inriktning 2005/06:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2006 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2005/06:105 (pdf, 1093 kB)

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. våren 2006 Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2006-03-16 09:30:00

Omröstning 2005/06:LU22p1 Förrättare av vigsel och partnerskap

Votering: betänkande 2005/06:LU22 Förrättare av vigsel och partnerskap, förslagspunkt 1 Förrättare av vigsel och partnerskap Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i äktenskapsbalken, 2. lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:58 och

2006-03-16

Lagutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-03-16 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 7 mars 2006. 2 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. våren 2006.

2006-03-16

Proposition 2005/06:135

1 Regeringens proposition 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket Prop. 2005/06:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det skall bli möjligt


Utskottsberedning: 2005/06:LU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:135 (pdf, 1002 kB)

Proposition 2005/06:117

Regeringens proposition 2005/06:117 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i Prop. vägtrafikregistret, m.m. 2005/06:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:117 (pdf, 486 kB)

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår i sin helhet regeringens förslag till lag om franchisegivares informationsskyldighet. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning med uppgift att lägga fram förslag


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Omröstning 2005/06:LU14p10 Företagares försäkringsskydd

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Företagares försäkringsskydd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L373 yrkande 1, 2005/06:T498 yrkande 4 och 2005/06:N242 yrkande 5. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU14p18 Jämkning av trafikskadeersättning

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 18 Jämkning av trafikskadeersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju382 yrkande 4, 2005/06:L204, 2005/06:L211, 2005/06:L217, 2005/06:L347, 2005/06:L373 yrkande 4 och 2005/06:T560 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU14p19 Handläggning av trafikskadeärenden

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 19 Handläggning av trafikskadeärenden Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L249 yrkandena 1-3, 2005/06:L308 och 2005/06:L373 yrkande 3. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 c, v Parti Ja Nej Avstående

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU14p12 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L241 och 2005/06:L265 yrkande 2. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 c, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU14p4 Vårdnadshavares tillsynsplikt och skadeståndsansvar

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Vårdnadshavares tillsynsplikt och skadeståndsansvar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju478 yrkande 5, 2005/06:Ju532 yrkande 4 och 2005/06:Ju533 yrkande 10. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m,

2006-03-09

Proposition 2005/06:96

Regeringens proposition 2005/06:96 Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Prop. Tidningar 2005/06:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2006 Bosse Ringholm Leni Björklund Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen, som bygger på förutsättningen


Utskottsberedning: 2005/06:LU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:96 (pdf, 153 kB)

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Bilagor: se

2006-03-07 11:00:00