Dokument & lagar (8 308 träffar)

Betänkande 2005/06:LU15

Riksdagen sade nej till motioner om sjöfylleri. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna har lämnats in under allmänna motionstiden 2005 och med anledning av regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. Motionerna handlar om införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-01-19 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-08

Betänkande 2005/06:LU15 (pdf, 114 kB)

Proposition 2005/06:84

Regeringens proposition 2005/06:84 Kooperativ verksamhet i delägda företag Prop. 2005/06:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1987:667 om


Utskottsberedning: 2005/06:LU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:84 (pdf, 104 kB)

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om företagsinteckningens förmånsrätt Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Monica Hall Anm I ärendet äger

2006-02-02 09:30:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-02 TID kl. 09.30-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 31 januari 2006. 2 Företagsinteckningens förmånsrätt Som ett led i behandlingen av ärendet äger uppvaktningar rum med ordföranden Per Lidström,

2006-02-02

Omröstning 2005/06:LU13p9 Ersättning för kopiering

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Ersättning för kopiering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr382 yrkande 37 och 2005/06:Kr410 yrkande 8. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p3 Datorrelaterade uppfinningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Datorrelaterade uppfinningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L283 yrkandena 1-5, 2005/06:L348 yrkande 1 och 2005/06:T500 yrkande 9. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 c Parti Ja Nej Avstående

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p13 Översyn av upphovsrättslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Översyn av upphovsrättslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkande 6. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p1 Patentansökningar

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Patentansökningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L220 och 2005/06:L230. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 44 0 11 c 16

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p10 Kassettersättning

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Kassettersättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L223, 2005/06:L302, 2005/06:L310 yrkande 5, 2005/06:L321 yrkande 1, 2005/06:L348 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 36. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU13p7 Upphovsrättsligt skydd

Votering: betänkande 2005/06:LU13 Immaterialrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Upphovsrättsligt skydd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr252 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 35. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 7 Översyn av handelsbalken och avtalslagen Riksdagen avslår motion 2005/06:L316. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 44 0 0 11

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p4 Revisionspliktens omfattning

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 4 Revisionspliktens omfattning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk495 yrkande 2 och 2005/06:A309 yrkande 19. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-02-01

Omröstning 2005/06:LU12p1 Aktiekapitalets storlek

Votering: betänkande 2005/06:LU12 Associationsrättsliga frågor, m.m.förslagspunkt 1 Aktiekapitalets storlek Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L266 och 2005/06:A309 yrkande 23. Datum: 2006-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m

2006-02-01

Motion 2005/06:L4 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:58 om förrättare av vigsel och partnerskap. Motivering Länsstyrelserna förordnar i dag genom separata beslut vigselförrättare och förrättare av partnerskapsregistrering. I den nu aktuella propositionen föreslås att uppgifterna att förrätta vigsel


Utskottsberedning: 2005/06:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L4 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motioner om företagsinteckningens förmånsrätt väckta under den allmänna allmänna motionstiden 2005/06: L208 av Hans

2006-01-31 11:00:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-31 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 26 januari 2006. 2 Äktenskap, partnerskap och samboende Föredras motioner om äktenskap, partnerskap och samboende väckta under den allmänna allmänna

2006-01-31

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Lagutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av propositionen 2005/06:28 om elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivnings- ärenden, m.m. samt den

2006-01-26 09:30:00

Lagutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-26 TID kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 19 januari 2006. 2 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivnings- ärenden, m.m. Föredras och behandlas propositionen 2005/06:28 om elektroniskt

2006-01-26

Omröstning 2005/06:LU10p2 Sambos arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Sambos arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L244 och 2005/06:L287. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0 0 16 c 16 0 0 6

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU10p1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt

Votering: betänkande 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L257, 2005/06:L276 yrkande 11, 2005/06:L297 yrkande 2 och 2005/06:L300. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja

2006-01-25