Dokument & lagar (357 träffar)

Proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och Prop. registreringsverket 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2003/04:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:147 (pdf, 342 kB)

utskottsdokument 2002/03:B0B

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2002/03 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden rörande äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken eller lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, allt i den mån ärendena inte tillhör något

2003-06-24

Motion 2002/03:L20 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:L20 av Jan Ertsborn m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om harmonisering på EU-nivå av lagstiftningen om finansiell rådgivning till


Utskottsberedning: 2003/04:LU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2002/03:L19 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:L19 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag i 9 lagen om finansiell rådgivning till konsumenter vad avser möjligheten för Konsumentverket att utfärda


Utskottsberedning: 2003/04:LU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Omröstning 2002/03:LU18p3 Ersättning vid bostadsförmedling

Votering: betänkande 2002/03:LU18 Registrering av hyresförmedlare, förslagspunkt 3 Ersättning vid bostadsförmedling Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L15 yrkande 3 och 2002/03:L16 yrkande 2. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU18p2 Lagförslaget

Votering: betänkande 2002/03:LU18 Registrering av hyresförmedlare, förslagspunkt 2 Lagförslaget Riksdagen bifaller proposition 2002/03:71 och avslår motionerna 2002/03:L15 yrkande 2 och 2002/03:L16 yrkande 1. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp Parti Ja Nej Avstående

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU18p1 Behovet av reglering

Votering: betänkande 2002/03:LU18 Registrering av hyresförmedlare, förslagspunkt 1 Behovet av reglering Riksdagen avslår motion 2002/03:L15 yrkande 1. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m 1 49 0 5 c 19 0 0

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU7p4 Könskvotering

Votering: betänkande 2002/03:LU7 Redovisning av könsfördelningen iföretagsledningar, förslagspunkt 4 Könskvotering Riksdagen avslår motion 2002/03:L236. Datum: 2003-06-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m 1 49 0

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU7p2 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar

Votering: betänkande 2002/03:LU7 Redovisning av könsfördelningen iföretagsledningar, förslagspunkt 2 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar Riksdagen bifaller proposition 2002/03:56 och avslår motionerna 2002/03:L14, 2002/03:L334 och 2002/03:A241 yrkande 12. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU7p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2002/03:LU7 Redovisning av könsfördelningen iföretagsledningar, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2002/03:L13. Datum: 2003-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 0 17 m 1 49 0 5

2003-06-05

Omröstning 2002/03:LU19p7 Samboegendom

Votering: betänkande 2002/03:LU19 Ny sambolag, förslagspunkt 7 Samboegendom Riksdagen avslår motion 2002/03:L18 yrkande 2. Datum: 2003-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 0 45 0 10 c 17 0 0 5 fp 0 39 0 9

2003-06-03

Omröstning 2002/03:LU19p3 Nedre åldersgräns

Votering: betänkande 2002/03:LU19 Ny sambolag, förslagspunkt 3 Nedre åldersgräns Riksdagen avslår motion 2002/03:L17 yrkande 2. Datum: 2003-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 44 1 0 10 c 17 0 0 5 fp 40 0 0 8

2003-06-03

Omröstning 2002/03:LU19p2 Förutsättningar för sambolagens tillämpning

Votering: betänkande 2002/03:LU19 Ny sambolag, förslagspunkt 2 Förutsättningar för sambolagens tillämpning Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L18 yrkande 1 och 2002/03:L227. Datum: 2003-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0

2003-06-03

Proposition 2002/03:133

Regeringens proposition 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter Prop. 2002/03:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2003/04:LU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2002/03:133 (pdf, 271 kB)

Proposition 2002/03:121

Regeringens proposition 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument Prop. 2002/03:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2003/04:LU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:121 (pdf, 1233 kB)

Utskottsmöte 2002/03:32

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information om pågående uppföljnings- och utvärderingsarbete rörande näringsförbud Företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Patent- och

2003-05-27 11:00:00

Proposition 2002/03:99

Det nya Skatteverket Regeringens proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket Prop. 2002/03:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2003 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att nuvarande tio skattemyndigheter


Utskottsberedning: 2003/04:LU4 2003/04:SkU11 2003/04:SkU15 2003/04:SkU2 2003/04:SkU5
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2002/03:99 (pdf, 834 kB)

Utskottsmöte 2002/03:31

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:80 om ny sambolag jämte motioner samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2003-05-20 11:00:00

Betänkande 2002/03:LU19

En ny sambolag för både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden börjar gälla den 1 juli 2003. Många av den gamla sambolagstiftningens regler förs över till den nya sambolagen. Men den nya lagen innehåller en del nyheter. Begreppet sambor får en allmänt tillämplig och klarare definition. När det i en lag talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så menar man också sambor av samma kön. Det blir tydligare när ett samboförhållande upphör. Samborna ska kunna avtala om att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om ett samboförhållande ska upphöra omedelbart får samborna skriva ett föravtal om den kommande bodelningen. Det införs en tidsfrist för när en begäran om bodelning senast ska ske när båda samborna är i livet. Det införs även en frist för en efterlevande sambo som flyttat från bostaden. Riksdagen beslutade också att lagen om bostadsbidrag ska vara könsneutral och gälla för sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att komma tillbaka med förslag till ändringar i andra lagar som en följd av den ändrade definitionen av sambor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-06 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-03 Beslut: 2003-06-03

Betänkande 2002/03:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 2002/03:LU18

Från den 1 oktober 2003 är det obligatoriskt även för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden. Därmed ställs dessa fastighetsmäklare, precis som övriga fastighetsmäklare, under Fastighetsmäklarnämndens tillsyn. Syftet är att öka samhällskontrollen över yrkesmässig förmedling av hyresrätter och att förbättra konsumentskyddet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-13 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU18 (doc, 127 kB)