Dokument & lagar (511 träffar)

Proposition 2004/05:178

Regeringens proposition 2004/05:178 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Prop. 2004/05:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås regler om


Utskottsberedning: 2005/06:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:178 (pdf, 417 kB)

utskottsdokument 2004/05:OMGI2SF

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden om äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken och lagar som ersätter eller anknyter till

2005-07-11

Proposition 2004/05:174

Regeringens proposition 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till Prop. försäkringsavtalslagen 2004/05:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: 2005/06:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:174 (pdf, 97 kB)

Omröstning 2004/05:LU23p2 Aktiekapitalet

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 2 Aktiekapitalet Riksdagen avslår motion 2004/05:L19 yrkandena 5 och 6. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c 0 17 0 5 fp 41

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU23p1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L18 yrkande 1 och 2004/05:L19 yrkande 4. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU25p1 Assisterad befruktning och föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 1 Assisterad befruktning och föräldraskap Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i ärvdabalken, c lag om ändring i jordabalken, d lag om ändring i brottsbalken, e lag om ändring

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p2 Fastställande av föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 2 Fastställande av föräldraskap Riksdagen avslår motion 2004/05:L29 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 20 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p3 Kostnader

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 3 Kostnader Riksdagen avslår motion 2004/05:L31 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 16 4 21 14 c 15 0 0 7

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU26p2 24-timmarsfrist

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 2 24-timmarsfrist Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 1 och 2004/05:L27 yrkande 3. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p1 Godmanskapets omfattning

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Godmanskapets omfattning Riksdagen avslår motion 2004/05:L27 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 0 15 m 0 49 0 6

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p4 Utdrag ur belastningsregistret

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 4 Utdrag ur belastningsregistret Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 2, 2004/05:L27 yrkande 4 och 2004/05:L28 yrkande 2. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p3 Anknytningskravet

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 3 Anknytningskravet Riksdagen avslår motion 2004/05:L14 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 1 16 m 0

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p2 Direktivens tillämpningsområde

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 2 Direktivens tillämpningsområde Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L14 yrkande 2 och 2004/05:L15. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-02

Proposition 2004/05:158

Prospekt Regeringens proposition 2004/05:158 Prospekt Prop. 2004/05:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar beträffande den reglering som gäller


Utskottsberedning: 2005/06:FiU9 2005/06:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:158 (pdf, 1580 kB)

Proposition 2004/05:165

Nya regler för tjänstepensionsinstitut Regeringens proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut Prop. 2004/05:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU7 2005/06:LU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:165 (pdf, 1225 kB)

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:85 om ny aktiebolagslag jämte motioner samt justering av förslag till utskottets betänkande

2005-05-26 09:30:00

Lagutskottets protokoll 2004/05:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:34 DATUM 2005-05-26 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 24 maj 2005. 2 Ny aktiebolagslag Fortsatt behandling av proposition 2004/05:85 om ny aktiebolagslag jämte motioner. Utskottet beslutar i enlighet med

2005-05-26

Betänkande 2004/05:LU23

Aktiebolagslagen från 1975 ersätts den 1 januari 2006 av en ny aktiebolagslag. Ett antal andra lagar ändras också. Den nya aktiebolagslagen syftar till en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Lagändringarna syftar även till att åstadkomma större flexibilitet för företagen. Den nya aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om bland annat bolagsbildning, aktier, bolagets organisation, ökning av aktiekapitalet, värdeöverföring, fusion, delning av bolag, byte av bolagskategori och inlösen av minoritetsaktier.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:LU23 (pdf, 34143 kB)

Omröstning 2004/05:LU27p1 Avslag på propositionen, m.m.

Votering: betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L23 yrkande 1 och 2004/05:L24 yrkandena 1-3. Datum: 2005-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c

2005-05-25

Omröstning 2004/05:LU27p5 Krav på lovlig förlaga

Votering: betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,m.m.förslagspunkt 5 Krav på lovlig förlaga Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L20 yrkandena 2 och 4, 2004/05:L21 yrkande 1 och 2004/05:L25 yrkande 1. Datum: 2005-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2005-05-25