Dokument & lagar (217 träffar)

Motion 2000/01:Fi907 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi907 av Schyman, Gudrun v Kvotering 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Statistiska centralbyrån får i uppdrag att fortlöpande sammanställa könsuppdelad statistik över antalet ordförande- och styrelseposter i aktiebolagen samt övriga


Utskottsberedning: ---2000/01:FiU2 2000/01:LU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i Prop. revisionsverksamhet 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1995:528


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:146 (pdf, 438 kB)

Motion 2000/01:U623 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:U623 av Lundgren, Bo m Sverige i världen Sammanfattning Dagens välståndsnivå bygger på global arbetsdelning och frihandel. Det faktum att frihandel tillfälligt kan ställa ekonomier, branscher, sektorer, företag och enskilda människor inför stora omställningar får aldrig tas till intäkt


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU25 2000/01:NU9 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , 4 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ711 av Daléus, Lennart c Miljö Sammanfattning En god miljö är i allra högsta grad en fråga om livskvalitet. Utan en god miljö undergrävs människors makt över sin vardag och möjligheter att förverkliga sig själva. Centerpartiets människosyn som slår fast alla människors lika rätt och


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU8 2000/01:FiU8 2000/01:KU4 2000/01:LU19 2000/01:LU8 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU12 2000/01:MJU15 2000/01:MJU16 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:SkU17 2000/01:UU11 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:MJU9 2001/02:TU2 2001/02:TU8 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (108 yrkanden): 1 avslag, , 63 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ218 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ218 av Schyman, Gudrun v Globalisering, jordbruk och livsmedelssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen genomför en informationskampanj om mat, miljö och rättvisa enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: -------2000/01:LU8 2000/01:MJU12 2000/01:NU9 2001/02:MJU15 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , 1 bifall, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf274 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf274 av Hammarström, Matz mp Ett samhälle för barnen Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föräldraförsäkringen förlängs till 15 månader under nästa mandatperiod. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU8 2000/01:LU15 2000/01:MJU12 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SfU8 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU13 2000/01:SoU19 2000/01:SoU5 2000/01:SoU7 2000/01:UbU13 2000/01:UU7 2001/02:LU16 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 73 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K397 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:K397 av Daléus, Lennart c Demokrati för alla 1 Sammanfattning Vi är övertygade om att människor vill och förmår att ta ansvar såväl för sig själva som för andra. Människans grundläggande frihet att förverkliga sina drömmar och utveckla sina förutsättningar skall därför inte inskränkas


Utskottsberedning: ------------------------2000/01:BoU7 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU17 2000/01:LU15 2001/02:AU3 2001/02:KrU2 2001/02:KU14
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N328 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N328 av Daléus, Lennart c Öppen handel med rättvisa spelregler Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Ett


Utskottsberedning: ---------------------------------------------2000/01:LU8 2000/01:NU9 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , 12 bifall, 45 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:34

Regeringens proposition 2000/2001:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Prop. 2000/2001:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Britta Lejon Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:18

Regeringens proposition 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag Prop. 2000/01:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -2000/01:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:13

Regeringens proposition 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m. Prop. 2000/01:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor om patent och växtförädlarrätt.


Utskottsberedning: -2000/01:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås dels ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2001/02:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:148

Regeringens proposition 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juli 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 1990:272


Utskottsberedning: -2001/02:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:135

Regeringens proposition 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Prop. 2000/01:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens


Utskottsberedning: -2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2000/01:98

Regeringens proposition 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m. Prop. 2000/01:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europeiska unionens råd antog


Utskottsberedning: ----2000/01:LU22
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:87

Regeringens proposition 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m. Prop. 2000/01:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2000/01:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:68

Regeringens proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Prop. 2000/01:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas rätten till skadestånd för ideella


Utskottsberedning: -2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:67

Regeringens proposition 2000/01:67 Stiftelselagen undantag från viss tillsyn Prop. 2000/01:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i stiftelselagen


Utskottsberedning: -2000/01:LU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:61

Regeringens proposition 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Prop. 2000/01:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas den situation


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:105

Regeringens proposition 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Prop. 2000/01:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -2000/01:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2