Dokument & lagar (317 träffar)

Motion 2001/02:So637 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:So637 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kunskap och kvalitet i skolan som verktyg för ökad egenmakt. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: -2001/02:AU1 2001/02:AU10 2001/02:AU3 2001/02:AU6 2001/02:BoU1 2001/02:KU13 2001/02:KU15 2001/02:LU28 2001/02:NU4 2001/02:SfU1 2001/02:SkU14 2001/02:SkU19 2001/02:SoU12 2001/02:SoU13 2001/02:SoU7 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU4 2001/02:UbU7 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L286 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:L286 av Gudrun Schyman m.fl. v Patent på liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i olika internationella forum skall motverka patent på olika livsformer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:LU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K284 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K284 av Agne Hansson m.fl. c Ungdomsfrid 1 Sammanfattning Att alla människor ges möjlighet att påverka sin vardag, sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort är en viktig demokratisk rättighet. Det är även nödvändigt för att olika perspektiv skall belysas innan beslut fattas. Framförallt


Utskottsberedning: --2001/02:AU5 2001/02:BoU1 2001/02:BoU8 2001/02:KrU8 2001/02:KU15 2001/02:KU23 2001/02:LU27 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13 2001/02:UbU10 2001/02:UbU6 2001/02:UbU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N263 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:N263 av Agne Hansson m.fl. c En näringspolitik för tillväxt och livskraft i hela landet 1 Sammanfattning Ett gott företagsklimat är grunden för tillväxt och välfärd i Sverige. Tillväxt skapas bäst underifrån, och småföretagen har en avgörande betydelse för att tillväxt kan garanteras i


Utskottsberedning: 2001/02:AU10 2001/02:FiU1 2001/02:LU11 2001/02:NU1 2001/02:NU12 2001/02:NU4 2001/02:SkU15 2001/02:SkU18 2001/02:SkU19 2001/02:UbU4 2001/02:UbU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , ,

Proposition 2001/02:113

Regeringens proposition 2001/02:113 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet Prop. avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i 2001/02:113 vissa tvister Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:LU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:113 (pdf, 21 kB)

Skrivelse 2001/02:68

Regeringens skrivelse 2001/02:68 Konsumenterna och miljön Skr. 2001/02:68 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 december 2001 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en lägesrapport om det arbete som regeringen och dess


Utskottsberedning: 2001/02:LU18 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:68 (pdf, 138 kB)

Proposition 2001/02:57

Regeringens proposition 2001/02:57 Återvinning av säkerhet i konkurs Prop. 2001/02:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring när det


Utskottsberedning: 2001/02:LU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:57 (pdf, 78 kB)

Proposition 2001/02:150

Regeringens proposition 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra Prop. informationssamhällets tjänster, m.m. 2001/02:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2001/02:LU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:150 (pdf, 552 kB)

Proposition 2001/02:146

Regeringens proposition 2001/02:146 Verkställighet av utländska domar på privaträttens Prop. område 2001/02:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny


Utskottsberedning: 2001/02:LU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:146 (pdf, 409 kB)

Proposition 2001/02:138

Regeringens proposition 2001/02:138 Utökad resegaranti för konsumenter Prop. 2001/02:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i resegarantilagen


Utskottsberedning: 2001/02:LU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:138 (pdf, 150 kB)

Proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i Prop. fastighetsregistrets inskrivningsdel 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:LU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:136 (pdf, 86 kB)

Proposition 2001/02:134

Regeringens proposition 2001/02:134 Ändringar i konsumentköplagen Prop. 2001/02:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra


Utskottsberedning: 2001/02:LU29 2001/02:LU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:134 (pdf, 481 kB)

Proposition 2001/02:133

Regeringens proposition 2001/02:133 Ersättning för trafikskador utomlands Prop. 2001/02:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar


Utskottsberedning: 2001/02:LU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:133 (pdf, 311 kB)

Proposition 2001/02:132

Regeringens proposition 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Prop. 2001/02:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att


Utskottsberedning: 2001/02:LU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:132 (pdf, 284 kB)

Proposition 2001/02:123

Regeringens proposition 2001/02:123 Partnerskap och adoption Prop. 2001/02:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att registrerade partner skall


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 11

Proposition 2001/02:123 (pdf, 301 kB)

Proposition 2001/02:121

Regeringens proposition 2001/02:121 Genomförande av Europaparlamentets och rådets Prop. direktiv om mönsterskydd, m.m. 2001/02:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:LU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:121 (pdf, 754 kB)

Motion 2001/02:N314 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:N314 av Agne Hansson m.fl. c Social ekonomi 1 Sammanfattning Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter


Utskottsberedning: 2001/02:AU5 2001/02:FiU12 2001/02:KU13 2001/02:LU11 2001/02:NU12 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SoU13 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. mp Kulturpolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Kulturens kraft och motkraft 7 Statens kulturråd 8 Samisk kultur 9 Internationellt kulturutbyte 9 Konstnärernas ekonomiska villkor 9 Omfördelning av medel från


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12 2001/02:FiU14 2001/02:KrU1 2001/02:KrU10 2001/02:KrU11 2001/02:KrU12 2001/02:KrU13 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:KrU19 2001/02:KrU8 2001/02:LU17 2001/02:SfU1 2001/02:SkU18 2001/02:SkU21
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:L258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:L258 av Gudrun Schyman m.fl. v Civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken så att den civila vigselceremonin blir den juridiskt bindande. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken


Utskottsberedning: 2001/02:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L235 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:L235 av Gudrun Schyman m.fl. v Könskvotering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring av aktiebolagslagen att minst 40 av vardera könet skall vara representerat i börsnoterade aktiebolags styrelser samt i statligt och kommunalt ägda


Utskottsberedning: 2001/02:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,