Dokument & lagar (353 träffar)

Proposition 2003/04:79

Regeringens proposition 2003/04:79 Höjda begränsningsbelopp för redares Prop. skadeståndsansvar 2003/04:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I 9 kap. sjölagen 1994:1009 finns bestämmelser


Utskottsberedning: 2003/04:LU28
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2003/04:79 (pdf, 257 kB)

Proposition 2003/04:27

Rättigheter i luftfartyg Regeringens proposition 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg Prop. 2003/04:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2003 Margareta Winberg Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås i huvudsak


Utskottsberedning: 2003/04:LU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:27 (pdf, 709 kB)

Proposition 2003/04:177

Regeringens proposition 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG- Prop. förordningen om gemenskapsformgivning 2003/04:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juli 2004 Laila Freivalds Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2004/05:LU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:177 (pdf, 3267 kB)

Proposition 2003/04:43

Regeringens proposition 2003/04:43 Obeställd e-postreklam Prop. 2003/04:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2003 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i marknadsföringslagen


Utskottsberedning: 2003/04:LU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:43 (pdf, 458 kB)

Proposition 2003/04:38

Regeringens proposition 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m. Prop. 2003/04:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 november 2003. Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny prisinformationslag


Utskottsberedning: 2003/04:LU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:38 (pdf, 389 kB)

Proposition 2003/04:108

Regeringens proposition 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta Prop. 2003/04:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I dag får fastighets- och företagsinteckningar beviljas endast


Utskottsberedning: 2003/04:LU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:108 (pdf, 234 kB)

Proposition 2003/04:55

Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Regeringens proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. Prop. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd 2003/04:55 för biotekniska uppfinningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.


Utskottsberedning: 2003/04:LU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:55 (pdf, 2848 kB)

Proposition 2003/04:5

Regeringens proposition 2003/04:5 Reformerade regler om värdesäkring av Prop. skadeståndslivräntor 2003/04:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen behandlar vissa


Utskottsberedning: 2003/04:LU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:5 (pdf, 340 kB)

Proposition 2003/04:48

Regeringens proposition 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Prop. 2003/04:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2003 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen lagändringar


Utskottsberedning: 2003/04:LU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:48 (pdf, 391 kB)

Proposition 2003/04:45

Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Regeringens proposition 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Prop. 2003/04:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2003/04:LU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:45 (pdf, 849 kB)

Proposition 2003/04:150

Ny försäkringsavtalslag Regeringens proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny


Utskottsberedning: 2004/05:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:150 (pdf, 1274 kB)

Proposition 2003/04:121

Regeringens proposition 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Prop. 2003/04:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004. Marita Ulvskog Lena Sommestad Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att produktsäkerhetslagen 1988:1604 ersätts


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:121 (pdf, 736 kB)

Proposition 2003/04:112

Europabolag Regeringens proposition 2003/04:112 Europabolag Prop. 2003/04:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I oktober 2004 träder EG:s förordning om europabolag i kraft.


Utskottsberedning: 2003/04:LU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2003/04:112 (pdf, 946 kB)

Motion 2003/04:MJ401 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ401 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Klimatpolitiken Sammanfattning Klimatfrågan handlar om ansvar och rättvisa. Klimatpolitik är både lokal, nationell och internationell. Den nationella politiken är plattformen för Sveriges internationella agerande. Sveriges klimatpolitik är feg och motsägelsefull.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6 2003/04:BoU7 2003/04:LU12 2003/04:MJU1 2003/04:MJU11 2003/04:MJU8 2003/04:SkU20 2003/04:SkU24 2003/04:TU10 2004/05:FiU9 2004/05:MJU3 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2003/04:MJ399 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ399 av Alf Svensson m.fl. kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar, utgiftsområde 23 1 Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till uthållig användning av åkermarken för livsmedelsproduktion med hög kvalitet, eller annan användning som enkelt kan ställas


Utskottsberedning: 2003/04:LU18 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU18 2003/04:MJU2 2003/04:SkU24 2004/05:FiU9 2004/05:MJU10 2004/05:MJU7 2004/05:MJU8 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2003/04:Sf404 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf404 av Alf Svensson m.fl. kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn, Utgiftsområde 12 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Familjen är samhällets bas 7 4.1 Vad är en familj 7 4.2 Familjen är viktig 7 4.2.1 Familjens betydelse


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:AU2 2003/04:AU4 2003/04:BoU1 2003/04:LU11 2003/04:SfU1 2003/04:SkU20 2003/04:SoU9 2003/04:UbU6 2004/05:AU3 2004/05:UbU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2003/04:Sf326 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf326 av Lars Leijonborg m.fl. fp Jobb istället för bidrag den liberala vägen till integration 1 Folkpartiets 9-punktsprogram för integration Folkpartiet liberalerna föreslår i denna motion en ny svensk integrationspolitik. Den gamla har havererat. Friheten för invandrarna föreslås i flera


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:BoU1 2003/04:JuU1 2003/04:LU19 2003/04:NU1 2003/04:SfU9 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9 2003/04:UbU11 2003/04:UbU12 2003/04:UbU3 2003/04:UbU4 2003/04:UbU6 2003/04:UbU8 2004/05:SfU10
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2003/04:N329 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:N329 av Maud Olofsson m.fl. c Mer och fler företagare 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Sammanfattning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 Underifrånperspektiv på tillväxt 5 4.1 Tillväxt för livskraft och självbestämmande 5 4.2 Fler företagare skapar tillväxt 6 4.3 Nya


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:AU6 2003/04:FiU3 2003/04:KU11 2003/04:LU12 2003/04:LU9 2003/04:NU1 2003/04:NU10 2003/04:NU13 2003/04:NU9 2003/04:SfU1 2003/04:SkU21 2003/04:SkU22 2003/04:SkU25
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 26 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. fp En strategi för bättre och billigare mat Sammanfattning Utgångspunkten för livsmedelspolitiken är att konsumenternas intressen sätts främst. Kraven på livsmedelsproduktionen måste därför grunda sig på principerna om öppenhet, spårbarhet, redlighet och renlighet


Utskottsberedning: 2003/04:BoU7 2003/04:LU8 2003/04:MJU10 2003/04:NU13 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2003/04:K418 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K418 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sexuellt likaberättigande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en FN-konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU15 2003/04:KU1 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU14 2003/04:LU22 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UbU11 2003/04:UbU3 2003/04:UbU9 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:AU5 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag