Dokument & lagar (703 träffar)

utskottsdokument 2004/05:LJDI2SF

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitik hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation

2005-09-13

Proposition 2004/05:178

Regeringens proposition 2004/05:178 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Prop. 2004/05:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås regler om


Utskottsberedning: 2005/06:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:178 (pdf, 417 kB)

utskottsdokument 2004/05:OMGI2SF

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden om äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken och lagar som ersätter eller anknyter till

2005-07-11

Proposition 2004/05:174

Regeringens proposition 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till Prop. försäkringsavtalslagen 2004/05:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: 2005/06:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:174 (pdf, 97 kB)

Proposition 2004/05:169

Regeringens proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. kompletterande lagtekniska frågor 2004/05:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:169 (pdf, 363 kB)

Omröstning 2004/05:LU23p2 Aktiekapitalet

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 2 Aktiekapitalet Riksdagen avslår motion 2004/05:L19 yrkandena 5 och 6. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43 0 0 12 c 0 17 0 5 fp 41

2005-06-15

Omröstning 2004/05:LU23p1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag

Votering: betänkande 2004/05:LU23 Ny aktiebolagslag, förslagspunkt 1 Ansvarsgenombrott i advokataktiebolag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L18 yrkande 1 och 2004/05:L19 yrkande 4. Datum: 2005-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-06-15

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (128 yrkanden): 128 avslag

Omröstning 2004/05:LU25p1 Assisterad befruktning och föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 1 Assisterad befruktning och föräldraskap Riksdagen dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i föräldrabalken, b lag om ändring i ärvdabalken, c lag om ändring i jordabalken, d lag om ändring i brottsbalken, e lag om ändring

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p2 Fastställande av föräldraskap

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 2 Fastställande av föräldraskap Riksdagen avslår motion 2004/05:L29 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 20 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU25p3 Kostnader

Votering: betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap, förslagspunkt 3 Kostnader Riksdagen avslår motion 2004/05:L31 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 16 4 21 14 c 15 0 0 7

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p8 Krav på konsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 8 Krav på konsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo12 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 2 0 40 13

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo10 och 2004/05:Bo13. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 0 42 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo11 yrkande 4 och 2004/05:Bo12 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, fp, kd Parti

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Fi11 yrkande 6 och 2004/05:Bo11 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-03

Omröstning 2004/05:LU26p2 24-timmarsfrist

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 2 24-timmarsfrist Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 1 och 2004/05:L27 yrkande 3. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p1 Godmanskapets omfattning

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Godmanskapets omfattning Riksdagen avslår motion 2004/05:L27 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 0 15 m 0 49 0 6

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU26p4 Utdrag ur belastningsregistret

Votering: betänkande 2004/05:LU26 Stärkt skydd för ensamkommande barn, förslagspunkt 4 Utdrag ur belastningsregistret Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L26 yrkande 2, 2004/05:L27 yrkande 4 och 2004/05:L28 yrkande 2. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m, c, fp, kd Parti Ja

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p3 Anknytningskravet

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 3 Anknytningskravet Riksdagen avslår motion 2004/05:L14 yrkande 1. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 127 0 1 16 m 0

2005-06-02

Omröstning 2004/05:LU24p2 Direktivens tillämpningsområde

Votering: betänkande 2004/05:LU24 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, förslagspunkt 2 Direktivens tillämpningsområde Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L14 yrkande 2 och 2004/05:L15. Datum: 2005-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-02