Dokument & lagar (22 träffar)

Register 1927:Ku

Konsti tu tionsu t skottets reg ister. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1927 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling i Anmärkningar första kammaren andra kammaren 1 I anledning av väckt motion om Sveriges utträde ur Nationernas

1927-01-01

Register 1927:Ku (pdf, 364 kB)
Paginering