Dokument & lagar (20 757 träffar)

Motion 2019/20:1813 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1813 av Sten Bergheden M Äganderätten måste stärkas i minerallagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt i minerallagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Äganderätten måste stärkas när det gäller minerallagen.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1813 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1813 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1802 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1802 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint båda M Fossilfri energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet för svensk energiproduktion bör vara att uppnå klimatneutralitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: NU UbU

Motion 2019/20:1802 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1802 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander båda C Garanterad samhällsservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som ger varje medborgare i Sverige en fungerande


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1794 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander båda C Lokalisering av statliga myndigeter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har vid ett flertal tillfällen


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1792 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Konkurrenskraftsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett konkurrenskraftsmål och ett konkurrenskraftsindex som mäter konkurrenskraften på alla relevanta områden och tillkännager


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1775 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Låt berörda kommuner och regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda kommuner och regioner ska få behålla en rättmätig del av vind- och


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1772 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander båda C Panoramafrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera digital publicering av avbildningar av konstverk som finns i det offentliga rummet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Ekonomiska frizoner för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att under en provperiod inrätta ekonomiska frizoner för företag i ett visst antal utpekade områden


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1760 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1755 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: NU 2019/20:FiU18 2019/20:JuU1 2019/20:TU7

Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1755 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. C Stockholmsregionen klimatsmart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en klimatsmart Stockholmsregion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholmsregionen ska bli klimatneutral.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1699 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1699 av Johnny Skalin SD Lagför innehav av falska produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att köp och vidareförsäljning av falska produkter bör kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Piratkopierade varor orsakar


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1699 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1699 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:1678 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1678 av Betty Malmberg M Kapaciteten i elnäten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kapaciteten i elnäten i södra Sverige måste stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1678 av Betty Malmberg (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1678 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1669 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1669 av Sten Bergheden M Regelbunden översyn så att inte svenska företag förlorar konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en kontinuerlig jämförelse och översyn av branschspecifika kostnader och regler i Sverige


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1669 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1669 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1650 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1650 av Marta Obminska M Regelförenkling för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med regelförenkling för företag bör fortsätta och tillkännager detta för regeringen. Motivering För ekonomisk tillväxt och allmän välfärd


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1650 av Marta Obminska (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1650 av Marta Obminska (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström båda C Gränshinder mellan Sverige och Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska gränshindren för näringslivet mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1575 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1575 av Jan R Andersson M Fjärrvärme och kärnkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens spillvärme i fjärrvärmeproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk kärnkraft används idag endast för elproduktion.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1575 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1575 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1571 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1571 av Jan R Andersson M Miljöprövning av uranbrytning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över eventuella miljökonsekvenser av uranbrytning i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering För närvarande sker


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1571 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1571 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1564 av Rebecka Le Moine MP Göta kanal 2.0 bör värna ålen och utveckla ekoturismen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen i sin färd mellan


Utskottsberedning: 2019/20:NU4

Motion 2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1564 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1561 av Jan R Andersson M Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationen om och koordineringen av landsbygdsstöd till kommersiell service på landsbygden kan förbättras och tillkännager


Utskottsberedning: NU 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1561 av Jan R Andersson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1560 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1560 av Jan R Andersson M Privatkopieringsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av lagen om privatkopieringsersättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt lag har upphovsmän till


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:1560 av Jan R Andersson (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1560 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB)