Dokument & lagar (866 träffar)

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR18

Socialutskottets öppna kunskapsseminarium om socialtjänstens arbete med barn som far illa ISSN 1653-0942 978-91-86673-59-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2013/14:RFR18 Förord Den 3 april 2014 anordnade socialutskottet ett öppet kunskapsseminarium om socialtjänstens arbete med barn som far illa. Syftet med seminariet

2014-06-02

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR18 (pdf, 2844 kB)

Motion 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård SD461 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om inskränkningar gällande olika säkerhetsklassificeringar.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth (SD) (doc, 77 kB)

Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd S34007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:168. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd MP037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av reformen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:So19 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd V049 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So18 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:So16 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So16 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2013/14:106 Patientlag SD392 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inkludera tandvården i patientlagen. Motivering Sverigedemokraterna instämmer i den kritik som getts


Utskottsberedning: 2013/14:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So16 av Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:So15 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So15 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:106 Patientlag V038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa en möjlighet till fritt nationellt val av utförare av offentligt finansierad öppen vård. Riksdagen avslår regeringens förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So15 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:So14 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So14 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige V029 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående bör lägga


Utskottsberedning: 2013/14:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So14 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR13

Socialutskottets öppna kunskapsseminarium om icke smittsamma sjukdomar ett ökande hot globalt och i Sverige onsdagen den 4 december 2013 ISSN 1653-0942 978-91-86673-63-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2013/14:RFR13 Förord Den 4 december 2013 anordnade socialutskottet ett öppet kunskapsseminarium om icke smittsamma

2014-03-01

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR13 (pdf, 8378 kB)

Motion 2013/14:So11 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So11 av Agneta Luttropp m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel MP024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till myndigheter. Motivering I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So11 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:So10 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So10 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel V026 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsning av uppdragen till Myndigheten för delaktighet,


Utskottsberedning: 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So10 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till myndigheter med anledning av propositionen.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämlik och jämställd äldreomsorg 3 4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 4 4.1 Välfärd och äldreomsorg utan


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 130 kB)

Motion 2013/14:So8 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So8 av Per Ramhorn SD med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 SD290 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över investeringsstödets nivåer, för att komma till rätta med


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:So8 av Per Ramhorn (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:So6 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:So6 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SD287 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram ett kommunalt regelverk. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So6 av Per Ramhorn (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 S34005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äldrepolitiken. 1. Regeringens skrivelse Regeringen redogör


Utskottsberedning: 2013/14:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 92 kB)

Motion 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod S34004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella


Utskottsberedning: 2013/14:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR1

Etisk bedömning av nya metoder i vården en uppföljning av landstingens och statens insatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-71-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2013/14:RFR1 Förord Våren 2010 beslutade riksdagen att införa bestämmelsen 2 h om etisk bedömning i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763Bestämmelsen

2013-10-24

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR1 (pdf, 406 kB)

Motion 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele FP Ta mäns våld mot djur på allvar FP823 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kunskap kring samband mellan våld mot djur och våld mot människa och djur som kvarhållande faktor


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (FP) (doc, 57 kB)