Dokument & lagar (17 912 träffar)

Motion 2019/20:2268 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2268 av Hans Ekström m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälardalens högskola, MDH, är en mycket viktig kompetensförsörjare i regionen. MDH


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2268 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2268 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2214 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2214 av Lotta Finstorp M Hantverksyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en handlingsplan för hur vi kan säkra att Sverige utbildar fler hantverkare och för hur vi får fram fler hantverksutbildningar, och detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2214 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2214 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2207 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2207 av Julia Kronlid SD Förbättrad kvalitet i sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samlevnad och relationer bör få större utrymme i skolans sex- och samlevnadsundervisning än vad det får i dag och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2207 av Julia Kronlid (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2207 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2205 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2205 av Lotta Finstorp M Informera i skolan om socialförsäkringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge tydlig information om socialförsäkringssystemet till elever i grundskolan och gymnasiet och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2205 av Lotta Finstorp (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2205 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2203 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2203 av Lotta Finstorp M Fler naturvetare behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att universitetens fältstationer bör vara öppna och tillgängliga för studiebesök av elever på gymnasieskolornas naturvetarprogram och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2203 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2203 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2196 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2196 av Lotta Finstorp M Kontakt elev-skola-vårdnadshavare genom hela skoltiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en god kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Bris årsrapport


Utskottsberedning: 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:2196 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2196 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2155 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2155 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff båda M IB-elevers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omvandlingen av poäng från studier vid International Baccalaureate IB och European Baccalaureate EB till meritvärde


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2155 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2155 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2141 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2141 av Teres Lindberg S Undervisningen i sfi är en investering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se sfi-undervisningen som en investering snarare än som en kortsiktig kostnad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2141 av Teres Lindberg (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2141 av Teres Lindberg (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2128 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2128 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S Gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadsbehovet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till efterfrågan


Utskottsberedning: 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:2128 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2128 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2092 av Lina Nordquist L Akademiska Hus ägardirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Akademiska Hus ägardirektiv bör ändras genom att bolaget ges uppdraget att vara behjälpligt och stöttande då lärosäten direkt eller indirekt vill


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2087 av Maria Nilsson L Reformera grundvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att reformera den grundläggande nivån inom komvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antal personer som är inskrivna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2079 av Helena Gellerman L Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för att införa en nationell digital plattform för Sveriges elever där de bästa pedagogerna


Utskottsberedning: 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2071 av Mathias Tegnér S Om trygghet och brottslighet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad trygghet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förenklade


Utskottsberedning: UbU 2019/20:JuU27 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. L En skola för kunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skola för kunskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av en tvåårig yrkesskola


Utskottsberedning: 2019/20:UbU10 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2050 av Saila Quicklund M Ökad fysisk aktivitet och idrott på fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Forskning visar att fysisk


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2050 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Bibehållna och stärkta kompetenskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bibehålla kompetenskrav och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är oerhört viktigt för funktionerna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Universitetspoäng för offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av högskolepoäng för utbildning till offentliga upphandlare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2027 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förutsättningar för yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gymnasieprogram ska leda till jobb på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1988 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1988 av Lars Hjälmered M Bättre skolresultat med en bättre lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av lämplighetstest vid antagningen till lärarutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1988 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1988 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1987 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1987 av Lars Hjälmered M Digital kompetens it i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital kompetens på lärarutbildningarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital kompetens


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1987 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1987 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 75 kB)