Dokument & lagar (17 872 träffar)

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri båda L Stöd till män för ett mer jämställt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa samtycke och normkritik i läroplanen för grund- och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall båda M Mer fysisk aktivitet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka ämnet idrott och hälsa i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den psykiska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1962 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1956 av Arman Teimouri L En långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. M Bättre brygga mellan akademin och högskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om resursfördelningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen M Elevhälsans hälsosamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera en rutinfråga under hälsosamtalen om sexuella övergrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av fem barn blir utsatta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen M Kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerhetsställa att kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare blir ett obligatoriskt


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen M Moderniserad sjuksköterskeutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har blivit ganska uppenbart att den nuvarande


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1927 av Robert Hannah L Punktskrift en rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagstadgad rätt till undervisning i punktskrift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1918 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1918 av Robert Hannah L Folkmordet seyfo i läroplanen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undervisning om seyfo bör skrivas in i den svenska läroplanen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har nu gått mer än 100 år sedan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1918 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1918 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1908 av Maria Nilsson L Elevhälsa på komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det ska vara krav för alla kommuner att erbjuda elevhälsa på komvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har alla elever från förskoleklass


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1908 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1898 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1898 av Ida Drougge M Kompetensförsörjning av lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lärarutbildningen i syfte att höja dess kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1898 av Ida Drougge (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:1898 av Ida Drougge (M) (pdf, 103 kB)

Motion 2019/20:1897 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1897 av Ida Drougge M Anpassning av högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram och se till så att elever med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1897 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1897 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1896 av Ida Drougge M Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en granskning och översyn av Lärarnas ansvarsnämnd och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en granskning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1896 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1876 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1876 av Saila Quicklund M Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förskolan spelar en viktig roll i arbetslinjen. Det underlättar


Utskottsberedning: 2019/20:UbU8

Motion 2019/20:1876 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1876 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1875 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1875 av Saila Quicklund M Främja entreprenörskap hos unga i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja entreprenörskap redan i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den nationella strategi som ska främja


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1875 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1875 av Saila Quicklund (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1874 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1874 av Saila Quicklund M Relevanta utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1874 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1874 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1873 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1873 av Saila Quicklund M Stärk elevhälsan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda förslaget om förstärkt elevhälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland unga.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1873 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1873 av Saila Quicklund (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1872 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1872 av Saila Quicklund M Utbildningscentrum för högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landsbygdkommittén föreslår att utbildningscentra


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1872 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1872 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1870 av Fredrik Olovsson och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1870 av Fredrik Olovsson och Hans Ekström båda S Högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1870 av Fredrik Olovsson och Hans Ekström (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1870 av Fredrik Olovsson och Hans Ekström (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:1864 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1864 av Johan Andersson m.fl. S Lärarassistenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den långsiktiga finansieringen av fler lärarassistenter samt gruppens yrkesroll och villkor och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1864 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1864 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)