Dokument & lagar (628 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-07 TID 09.3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IFAU Olof Åslund, generaldirektör och Björn Öckert, forskare infomerade om verksamheten vid IFAU. 2 Justering

2013-03-07

Omröstning 2012/13:UbU4p1 Kvalitet i förskolan m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU4 Förskolan, förslagspunkt 1 Kvalitet i förskolan m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf201 av Anders Andersson KD yrkandena 9-11, 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist båda S yrkande 1 och 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 4. Datum: 2013-03-06 Omröstning

2013-03-06

Omröstning 2012/13:UbU4p4 Barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag

Votering: betänkande 2012/13:UbU4 Förskolan, förslagspunkt 4 Barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf201 av Anders Andersson KD yrkande 6 och 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 9. Datum: 2013-03-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, V Parti

2013-03-06

Omröstning 2012/13:UbU4p2 Villkor för kommunala och fristående förskolor

Votering: betänkande 2012/13:UbU4 Förskolan, förslagspunkt 2 Villkor för kommunala och fristående förskolor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub341 och 2012/13:Ub389 yrkande 1. Datum: 2013-03-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M

2013-03-06

Betänkande 2012/13:UbU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om grundskolan och fritidshem. Motionerna handlar bland annat om elevers utveckling mot målen i grundskolan, läromedel, särskilda ämnen i grundskolan, modersmålsundervisning och avgifter.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 16
Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-07 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:UbU5 (pdf, 196 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Framställning / redogörelse 2012/13:RR3

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen 2012/13:RR3 2000-08-11 16.42 2012/13:RR3 2000-08-11 16.42 2012/13:RR3 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022

2013-02-22

Framställning / redogörelse 2012/13:RR3 (doc, 6758 kB)

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-21 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Grundskolan UbU5 Justering Motioner Föredragande: CM 5. Anmälan till kammardebatt om UbU5 Grundskolan, torsdagen

2013-02-21 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:18 och 2012/13:19. 2 Grundskolan UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:UbU3p45 Innovationsinfrastruktur

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 45 Innovationsinfrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 12, 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 3 och 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 31. Datum: 2013-02-20 Omröstning

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p39 Ett nationellt samiskt forskningscentrum

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 39 Ett nationellt samiskt forskningscentrum Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub393 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof båda SDDatum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 44 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p3 Fördelning av anslagen för forskning och forskarutbildning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 3 Fördelning av anslagen för forskning och forskarutbildning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p37 Forskning om hedersrelaterat våld m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 37 Forskning om hedersrelaterat våld m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 73 och 2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. SD yrkande 6. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p43 Högskolans roll för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 43 Högskolans roll för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 18 och 19, 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 5 och 40 i denna del, 2012/13:Ub480 av Monica

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p35 Välfärdsnära forskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 35 Välfärdsnära forskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 27. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 99

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p24 Genus- och jämställdhetsforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 24 Genus- och jämställdhetsforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 16 och 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 7. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p1 Konstnärlig forskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 1 Konstnärlig forskning Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen 1992:1434Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:30 och avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkandena 6 och 8. Datum: 2013-02-20

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p49 Instrument för ökad innovation

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 49 Instrument för ökad innovation Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 10, 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 14 och 17 samt 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 6 och 29. Datum: 2013-02-20

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p36 Energiforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 36 Energiforskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 40 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 99 0

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p26 Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 26 Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 4. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p25 Medel till genusforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 25 Medel till genusforskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 17 och 18. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2013-02-20