Dokument & lagar (379 träffar)

Motion 2012/13:Ub395 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub395 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan SD202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda lovangelägenheter. Motivering Den nya skollagen säger att


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub395 av Johnny Skalin (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub394 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub394 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström SD Ökat stöd till Myndigheten för yrkeshögskolan SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka stödet till Myndigheten för yrkeshögskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub394 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub393 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub393 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof SD Nationellt samiskt forskningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub393 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub392 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub392 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning SD266 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub392 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 170 kB)

Motion 2012/13:Ub391 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub391 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd SD265 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental


Utskottsberedning: 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub391 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:Ub390 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub390 av Jan-Olof Larsson m.fl. S Vinster i välfärden S7123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan. Motivering Oerhört mycket av en människa är ett resultat av


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub390 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. V Förskola och fritidshem 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Barns behov ska gå före vinstintressen 2 4 Kommunala förskoleavtal 3 5 Mer förskola till fler barn 4 6 Barnomsorg på kvällar, nätter och helger 4 7 Säkrare fritidshem


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Ub389 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 81 kB)

Motion 2012/13:Ub388 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub388 av Maria Ferm m.fl. MP Folkrättsliga institutioners rätt att utfärda examina MP2104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge folkrättsliga institutioner, såsom World Maritime University WMUrätt att utfärda


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub388 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub387 av Peter Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub387 av Peter Eriksson MP Om tillgången till modersmålet MP2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att stärka modersmålsundervisningen. Motivering Alla barn som går i förskola till och med gymnasieskola


Utskottsberedning: 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub387 av Peter Eriksson (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub386 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub386 av Peter Rådberg m.fl. MP Utvidgad rätt till modersmål MP3103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till modersmålsundervisning till hela grundskoletiden. Motivering I grundskoleförordningen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub386 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm MP Tobaksbruk en angelägenhet för alla MP2645 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad forskning om snus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Ub384 av Jabar Amin och Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub384 av Jabar Amin och Mehmet Kaplan MP Inför försöksverksamhet med praktikplatser för högskolestudenter MP1117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa försöksverksamhet med praktik för högskolestudenter.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub384 av Jabar Amin och Mehmet Kaplan (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub383 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub383 av Jabar Amin m.fl. MP Flexibilitet för gymnasiekompetens MP1106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopad övre åldersgräns för gymnasieskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub383 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:Ub382 av Anna-Lena Sörenson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub382 av Anna-Lena Sörenson S Felaktigt placerade barn faller mellan stolarna S9087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen bör ges tilläggsdirektiv så att


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub382 av Anna-Lena Sörenson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub381 av Désirée Liljevall (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub381 av Désirée Liljevall S It-kompetens och tillgång till digitala hjälpmedel för lärare S3015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över it-kompetensen bland landets lärare samt att planera för


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub381 av Désirée Liljevall (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub380 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub380 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Gör gymnasieskolans yrkesprogram högskoleförberedande S3081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åter göra gymnasieskolans yrkesförberedande program högskoleförberedande. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub380 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub379 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub379 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Hälsouniversitetet dvs. medicinska fakulteten vid Linköpings universitet LiU S3155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur de statliga medlen fördelas till de medicinska


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub379 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ub378 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub378 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Undanröjande av onödiga hinder för utländska studenter att studera vid svenska universitet och högskolor S3078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regler och lagstiftning


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub378 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub377 av Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub377 av Sven-Erik Bucht S Vård- och omsorgsutbildning inom komvux S3151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vård- och omsorgsutbildning inom komvux. Motivering Vård- och omsorgsutbildning inom gymnasieskolorna


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub377 av Sven-Erik Bucht (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub376 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub376 av Lena Sommestad m.fl. S Säkerställ så att fler ungdomar i Uppsala län utbildas på gymnasiet så att de kan matcha arbetsmarknadens behov av framtida arbetskraft S3190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub376 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 56 kB)