Dokument & lagar (1 228 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 08:3010:35 10:5512:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation Utskottet höll en öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation. Program och deltagarförteckning från

2016-03-03

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-03-01 TID 11:0012:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- och grundskoleenheten, Kjell Hedwall, avdelningschef för utbildningsavdelningen, och Helena Carlsson, biträdande enhetschef

2016-03-01

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11:0012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-information om Open Access Statssekreteraren Karin Röding, departementssekreteraren Eva Stensköld och departementssekreteraren Mattias Jennerholm, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade

2016-02-23

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 10:0010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Studiestöd UbU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

2016-02-11

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 11:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Grundskola UbU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet

2016-02-09

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-02 TID 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om utbildningens bidrag till tillväxt och sysselsättning, utifrån den årliga tillväxtöversikten och resultaten av 2015 års utbildningsöversikt

2016-02-02

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-26 TID 11:0012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Kungl. Vetenskapsakademien Professor Christina Moberg, akademiens preses, professor Arne Jarrick, vice preses och ordförande i akademiens kommitté för forskningspolitiska frågor,

2016-01-26

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-19 TID 11:0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Professor Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVADr Martin Wikström, forsknings- och utbildningspolitisk

2016-01-19

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2015-12-17 TID 08:4509:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:14. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Anställning under viss kompletterande utbildning UbU8 Utskottet

2015-12-17

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-10 TID 10:0010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 utgiftsområde 16

2015-12-10

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-08 TID 11:0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om svenska för invandrare sfi Statssekreteraren Roger Mörtvik och politiskt sakkunnige Isabella Enbågen, från Utbildningsdepartementet, informerade om svenska för invandrare sfiJustering

2015-12-08

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-11-26 TID 10:0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektören Thomas Persson och avdelningschefen Johan Blom informerade om yrkeshögskolan. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2015-11-26

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-19 TID 10:0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om forskningsintegritet Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas-Herman Lundgren, departementssekreteraren

2015-11-19

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-17 TID 11:0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Utbildningsdepartementet Utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Helene Öberg och politiskt sakkunnig Lars Ilmoni Utbildningsdepartementet, informerade om skolgång

2015-11-17

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:09 DATUM 2015-11-10 TID 11:0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om 2015 års gemensamma rapport om genomförandet av den strategiska ramen för ett europeiskt utbildningssamarbete Utbildning 2020 Utskottet överlade

2015-11-10

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-10-22 TID 10:0011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om internationella skolor Statssekreterare Helene Öberg, ämnessakkunnig Kristina Söderberg, departementssekreterare Gunnar Stenberg och politisk sekreterare Lars Ilmoni, Utbildningsdepartementet,

2015-10-22

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:07 DATUM 2015-10-20 TID 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om aktuella EU-frågor Åsa Petri, utbildningsråd, och Per-Erik Yngwe, forsknings- och rymdråd, från Sveriges ständiga representation vid EU, informerade om aktuella EU-frågor. Justering

2015-10-20

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-15 TID 10:0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och

2015-10-15

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:05 DATUM 2015-10-13 TID 11:0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:04. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1 UbU4 Utskottet behandlade

2015-10-13

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:04 DATUM 2015-09-29 TID 11:0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:03. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning UbU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:121 och

2015-09-29