Dokument & lagar (1 010 träffar)

Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges idag som ett av de stora bekymren


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. S Avskrivning av lån för lärare i lands- och glesbygdsskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta frågan om att möjliggöra för arbetsgivare att betala av anställdas studielån i arbetet med att förbättra


Utskottsberedning: 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Partnerskap Inland-Akademi Norr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fördelningen av statsbidrag så att vi kan möjliggöra en likvärdig kompetensförsörjning i hela


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2605 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en ny forskningsfinansiär gällande geriatrisk och gerontologisk


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2588 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2511 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2511 av Hans Rothenberg M Tyskans ökande betydelse i det europeiska samarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade satsningar på tyska språket inom det svenska utbildningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tyskland


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2511 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2511 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt M Ökad samverkan mellan grundskola och fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fritidshem och tillkännager detta för regeringen. Motivering En majoritet av samtliga barn mellan sex och nio år är inskrivna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2477 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Nationellt minoritetsspråk i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ämnet nationellt minoritetsspråk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges internationella åtaganden


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2457 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi båda MP Överbrygga läsklyftorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt läsråd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU UbU 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2436 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2436 av Jan Ericson M Avskaffa statens stöd till genusforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa statens stöd till genusforskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Satsningen på genusforskning syftade från


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2436 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2436 av Jan Ericson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2428 av Jan Ericson M Inför studielån för körkort för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa studielån för körkort för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom åren har det blivit allt krångligare och dyrare


Utskottsberedning: 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz S Flexibelt lärande för ett livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur utbildningssektorn och möjligheterna till ett livslångt lärande skulle kunna påverkas av ökad flexibilitet


Utskottsberedning: 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. S Högskolan Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan Väst och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver fler högskoleutbildade eftersom framtidens arbetsliv kräver välutbildad personal.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. S En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:2309 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2309 av Eva Lindh m.fl. S Utbildningsstrukturen för arbeten inom vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av hela utbildningsstrukturen för arbeten inom vård och omsorg och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2309 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2309 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2308 av Erica Nådin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2308 av Erica Nådin m.fl. S Ungdomsförbund i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av bestämmelsen i skollagen som reglerar de politiska ungdomsförbundens och föreningar i civilsamhällets möjligheter att besöka


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2308 av Erica Nådin m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2308 av Erica Nådin m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2307 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2307 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel båda S Validering av akademiska yrken samt möjligheten att läsa vid universitet på distans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida validering av akademiska yrken samt möjligheten till


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2307 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2307 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2292 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2292 av Johan Andersson m.fl. S Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2292 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2292 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen båda S Framtidens skolmåltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur skolmåltiden kan leva upp till sin fulla potential för folkhälsa, klimat och miljö och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2271 av Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2271 av Sara Heikkinen Breitholtz S Forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade satsningar på forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2271 av Sara Heikkinen Breitholtz (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2271 av Sara Heikkinen Breitholtz (S) (pdf, 71 kB)