Dokument & lagar (1 314 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-25 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Lärarlegitimationsreformen Förbundsordförande Eva-Lis Sirén, förbundssekreterare Helene Lindstrand och biträdande förbundssekreterare Malin Tufvesson, Lärarförbundet, informerade om lärarlegitimationsreformen.

2013-04-25

Omröstning 2012/13:UbU16p2 Uppdrag till Skolverket m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 2 Uppdrag till Skolverket m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU16p3 Tillgången till matematiklärare

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 3 Tillgången till matematiklärare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU16p1 Åtgärder tidigt

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 1 Åtgärder tidigt Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 1. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU16p4 Skolans val

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 4 Skolans val Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96

2013-04-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:199

Riksdagsskrivelse 2012/13:199 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:199 (pdf, 83 kB)

Betänkande 2012/13:UbU12

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha i huvudsak samma rätt till utbildning som de barn som är bosatta i landet. Det gäller utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det finns i Sverige en generell rätt till utbildning för alla barn, men denna rätt har hittills inte omfattat barn som vistas i landet utan tillstånd.

Rätten till utbildning ska inte medföra någon skolplikt för dessa barn. Kommunerna ska inte vara skyldiga att informera barnens föräldrar om rätten till utbildning i förskoleklass. Barnen ska ha rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om de påbörjar studierna före 18 års ålder.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med en mindre teknisk justering.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2013-04-23 Debatt: 2013-05-02 Beslut: 2013-05-15

Betänkande 2012/13:UbU12 (pdf, 389 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Betänkande 2012/13:UbU11

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2012 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-04-23 Debatt: 2013-05-15 Beslut: 2013-05-15

Betänkande 2012/13:UbU11 (pdf, 21 kB)

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Lärarlegitimationsreformen Statssekreterare Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet 2. Lärarlegitimationsreformen Förbundsordförande Metta Fjelkner m.fl.Lärarnas Riksförbund

2013-04-23 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-23 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Lärarlegitimationsreformen Statssekreterare Bertil Östberg och ämnesråd Kerstin Hultgren Utbildningsdepartementet, informerade om lärarlegitimationsreformen. 2 Lärarlegitimationsreformen Förbundsordförande

2013-04-23

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-18 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Skolväsendet UbU7 Justering Motioner Föredragande: IE, CM 5. Anmälan till kammardebatt om UbU7 Skolväsendet,

2013-04-18 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-18 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Skolväsendet UbU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

2013-04-18

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-04-11 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare UbU13 Beredning Skrivelse 2012/13:62 och

2013-04-11 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-11 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga

2013-04-11

Omröstning 2012/13:UbU9p5 Ett nationellt valideringssystem

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 5 Ett nationellt valideringssystem Riksdagen avslår motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 11. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p6 Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 6 Utbildning i svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 17, 2012/13:Ub270 av Yilmaz Kerimo S2012/13:Ub334 av Margareta B Kjellin M2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 10, 2012/13:N238

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p1 Övergripande om vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Övergripande om vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub261 yrkandena 2-4, 2012/13:Ub286 yrkande 3, 2012/13:Ub377, 2012/13:Ub396 och 2012/13:Ub495 yrkandena 1, 2, 8, 13 och 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub209 yrkande 2 och 2012/13:Ub494 yrkande 17. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p1 Framtidens gymnasieskola m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Framtidens gymnasieskola m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So484 yrkande 4, 2012/13:Ub364, 2012/13:Ub397 och 2012/13:Ub494 yrkande 1. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p16 Självbestämmande och konsumentkunskap

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 16 Självbestämmande och konsumentkunskap Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So542 yrkande 5, 2012/13:Ub242 och 2012/13:Ub346. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100

2013-04-10