Dokument & lagar (397 träffar)

Betänkande 2006/07:UbU16

Det införs ett sekretesskydd hos universitet och högskolor vid forskningssamverkan. Skyddet gäller för uppgifter om enskild persons affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid forskningssamverkan mellan universitetet/högskolan och personen. Bestämmelsen börjar gälla om det måste antas att den enskilde har deltagit i forskningssamverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs. Även andra myndigheter som tillsammans med ett universitetet/högskolan deltar i sådan samverkan ska omfattas av sekretess. Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:UbU16 (pdf, 205 kB)

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 EU:s grönbok om europeiskt forskningsområde, ERA, och andra aktuella EU-frågor. Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet. 2. Justering

2007-05-10 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-05-10 TID 09.00-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth, med medarbetarna Bodil Bergman, Peter Johansson och Britt-Marie Tygård, utbildningsdepartementet informerar om EU:s grönbok om europeiskt forskningsområde,

2007-05-10

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Öppen utfrågning om svenska för invandrare Bilagor Program i basen på papper Deltagarlista i basen på

2007-04-26 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-04-26 TID 09.00-10.40 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om svenska för invandrare i Skandiasalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen

2007-04-26

Yttrande 2006/07:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-04-23

Yttrande 2006/07:UbU2y (pdf, 86 kB)

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Polarforskningssekretariatet informerar om sin verksamhet styrelseordförande Britt-Marie Danestig och föreståndare Anders Karlqvist 2. Justering

2007-04-19 09:00:00

Omröstning 2006/07:UbU10p5 Svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2006/07:UbU10 Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, förslagspunkt 5 Svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So310 yrkande 4, 2006/07:Ub231 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub273 och 2006/07:A270 yrkandena 36, 38 och 55. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-19

Omröstning 2006/07:UbU10p1 Övergripande frågor om vuxenutbildning

Votering: betänkande 2006/07:UbU10 Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, förslagspunkt 1 Övergripande frågor om vuxenutbildning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub229, 2006/07:Ub339, 2006/07:Ub348, 2006/07:Ub369 och 2006/07:Ub373. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-04-19

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-04-19 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Styrelseordförande Britt-Marie Danestig och föreståndare Anders Karlqvist, Polarforskningssekretariatet, informerar om sin verksamhet. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:16

2007-04-19

Betänkande 2006/07:UbU12

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds har överlämnat sin verksamhetsberättelse för år 2006 till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-17 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:UbU12 (pdf, 82 kB)

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av redog. 2006/07:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet

2007-04-17 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-04-17 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:14 och 15 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar Styrelsen

2007-04-17

Motion 2006/07:Ub19 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub19 av Mats Pertoft m.fl. mp Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Grundläggande behörighet 2 4.1 Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan eller den gymnasiala vuxenutbildningen 2 4.2 Sökande med samlat


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub19 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. v Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning angående högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om mobbning Bilagor Program

2007-04-12 09:00:00

Omröstning 2006/07:UbU9p4 Utvecklingssamtal

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 4 Utvecklingssamtal Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 8. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 86 0 0 11 c 24 0 0 5 fp 21 0 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU9p3 Skolmåltider

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 3 Skolmåltider Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So464 yrkande 34, 2006/07:Ub309 yrkande 3, 2006/07:Ub362 och 2006/07:Ub427. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU9p1 Yrkesutbildningen

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Yrkesutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub217, 2006/07:Ub365, 2006/07:Ub388 yrkande 1, 2006/07:N343 yrkande 2 och 2006/07:A271 yrkande 6. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p14 Alternativ inom kommunala grundskolor

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 14 Alternativ inom kommunala grundskolor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub212 och 2006/07:Ub253 yrkandena 1-3. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 0 21

2007-04-12