Dokument & lagar (397 träffar)

Omröstning 2006/07:UbU8p3 Avgiftsfria måltider

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 3 Avgiftsfria måltider Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 2. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 83 0 0 14 c 24 0 0 5 fp 21 0 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p25 Forum för elevinflytande

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 25 Forum för elevinflytande Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub254 yrkande 1. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 110 0 19 m 86 0 0 11 c 24 0 0 5 fp

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p11 Fristående skolor

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 11 Fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 45, 2006/07:Ub213, 2006/07:Ub283 och 2006/07:Ub298. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p23 Skolbibliotek

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 23 Skolbibliotek Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub270 yrkande 2 och 2006/07:Ub309 yrkandena 12 och 15. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 86 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p51 Elevskyddsombud

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 51 Elevskyddsombud Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub309 yrkandena 19, 20 och 26 samt 2006/07:Ub394. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 52 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 86 0 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p1 Skolplikt

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 1 Skolplikt Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 4. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 85 0 0 12 c 24 0 0 5 fp 21 0 0 7 kd 21

2007-04-12

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-04-12 TID 09.00-10.45 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om mobbning i förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen se

2007-04-12

Motion 2006/07:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub17 av Marie Granlund m.fl. s Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet. Motivering Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub16 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub16 av Mats Pertoft m.fl. mp Vissa skolfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:86 i sin helhet. Inledning Regeringen föreslår i proposition 2006/07:86 riksdagen att upphäva riksdagsbindningen i fråga om dels avstämningstillfällen i grundskolan, dels skriftlig


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub16 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. v Vissa skolfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:86 Vissa skolfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att betygen bör avskaffas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. mp Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en rätt att omhänderta föremål som tillhör elev samt även en rätt att överklaga detta beslut.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s Vissa skolfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen i grundskolan inte längre ska gälla avsnitt 4Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. v Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Motivering I proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. v Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om närhetsgaranti i gymnasieskolan. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2006/07:71


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Proposition 2006/07:107

Regeringens proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Prop. 2006/07:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:107 (pdf, 323 kB)

Omröstning 2006/07:UbU11p1 Utseende av styrelseledamöter

Votering: betänkande 2006/07:UbU11 Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses, förslagspunkt 1 Utseende av styrelseledamöter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:43 och avslår motionerna

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU5p6 Vetenskapsrådets uppdrag om stamcellsforskning

Votering: betänkande 2006/07:UbU5 Forskning, förslagspunkt 6 Vetenskapsrådets uppdrag om stamcellsforskning Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub402. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 109 0 20 m 84 0 0 13 c 28 0 0 1

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p8 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 8 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 30, 2006/07:So463 yrkande 6 och 2006/07:Ub299 yrkande 6. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p10 Förlängning av lärarutbildningen

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 10 Förlängning av lärarutbildningen Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub264. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 83 0 0 14 c 27 0 0 2 fp 22 0

2007-03-28