Dokument & lagar (397 träffar)

Omröstning 2006/07:UbU4p20 Tillträdesregler för högskolan

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 20 Tillträdesregler för högskolan Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö205 yrkande 2, 2006/07:Ub205, 2006/07:Ub263 yrkande 7 och 2006/07:Ub326 yrkande 10. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 s, v, mp Parti Ja Nej

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p19 Avgifter för högskolestudier

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 19 Avgifter för högskolestudier Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub222, 2006/07:Ub255 yrkande 13 och 2006/07:Ub272. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p21 Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 21 Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 20. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 84

2007-03-28

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner

2007-03-27 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-03-27 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:13 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Yttrande till socialutskottet Socialutskottet har berett

2007-03-27

Proposition 2006/07:86

2006/07:86 avsnitt 5 U2006/9726/S U2007/301/S uttalanden elevernas förordningsregleringen gymnasieutbildning. under information U2006/9726/S Skolledarförbund U2007/301/S skolledarförbund.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:86 (pdf, 159 kB)

Betänkande 2006/07:UbU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Skälet är bland annat gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om satsningar och förstärkning av vuxenutbildningen, inrättande av yrkes- eller fackhögskolor, utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen, validering av vuxnas och invandrares betyg och kunskaper samt att svenska för invandare (sfi) ska kunna läsas i kombination med till exempel praktik och förvärvsarbete. Andra motioner handlar om behörighetskrav för lärare i sfi, sfi-undervisning om demokratins möjligheter och gränser, sfi-checkar, konkurrensutsättning av sfi-undervisningen, satsningar på hantverksskolor, lärcentrum i Blekinge län, grundläggande vuxenutbildning för högskoleutbildade utrikes födda och punktskriftsutbildning.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Beredning: 2007-01-25 Justering: 2007-03-01 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-19

Betänkande 2006/07:UbU10 (pdf, 173 kB)

Omröstning 2006/07:UbU7p14 Rätt till skolbarnsomsorg

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 14 Rätt till skolbarnsomsorg Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 27. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 0 35 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp 18

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p9 Modersmål

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 9 Modersmål Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 4 och 2006/07:Ub340. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 2 93 0 35 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p2 Etableringsrätt i barnomsorgen

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 2 Etableringsrätt i barnomsorgen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 41 och 2006/07:Ub256 yrkande 2. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 0 35 m

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p10 Jämställdhet

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 10 Jämställdhet Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub418 yrkande 1. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 0 35 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp 18 0 0 10

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p1 Allmän förskola m.m.

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 1 Allmän förskola m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub204 och 2006/07:Ub413. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 94 0 36 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p5 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 5 Barnomsorg på obekväm arbetstid Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 1, 2006/07:Ub320, 2006/07:Ub397, 2006/07:Ub415 och 2006/07:Ub417. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU6p4 Studenter och de sociala trygghetssystemen

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 4 Studenter och de sociala trygghetssystemen Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkandena 6, 7 och 12. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 0 35 m 78 0 0

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU6p6 Speciella villkor för studiemedel

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 6 Speciella villkor för studiemedel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr244 yrkande 4, 2006/07:Ub255 yrkande 3, 2006/07:Ub374 och 2006/07:A270 yrkande 37. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU6p3 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 3 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel fribeloppet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 39, 2006/07:Ub247, 2006/07:Ub255 yrkande 4 och 2006/07:Ub329. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, mp Parti

2007-03-22

Betänkande 2006/07:UbU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om gymnasieskolan. Skälet är bland annat gällande lagar och regler, att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag och en pågående utredningen om en reformerad gymnasieskola. Motionerna handlar bland annat om satsningar och utveckling av yrkesutbildningen, körkortsutbildning för gymnasieelever, lagreglering av rätten till kostnadsfria luncher respektive rätt till näringsriktiga måltider samt obligatoriska utvecklingssamtal.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2007-03-01 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:UbU9 (pdf, 158 kB) Webb-tv debatt om förslag: Gymnasieskolan

Proposition 2006/07:91

2006/07:91 förhållanden. 2007. U2005/8751/UH myndighet. ställd. anden. 20 ekonomiska kontakter. projektet. oundgängligen beteende. till. bestämmelse. enlighet ikraftträdande. gångsbestämmelse. beaktansvärda ning. lämnats. rande person. juli Volvo. Leijonram. samverkan.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:91 (pdf, 225 kB)

Proposition 2006/07:69

2006/07:69 denna. prövats. genomfört kommunikationssynpunkt. annat. nämnd. och U2006/8833/RS elever prövats. sådana omhändertagandet. lagstiftning. studiero. ordförande. lagrådsremiss. remitterade kan 2007. för 19 två långhelger utbildningsmomentet och överklagandenämndens 400402 emot och inhibition. eller


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:69 (pdf, 349 kB)

Proposition 2006/07:71

2006/07:71 kommunen. 2007. följande omfatta ningen. sökanden. får ställd självkostnad. lägre utbildning. oktober avsnitt och regional utanför eller kostnadsdrivande avtal. ens ningen. skall interkommunal ning. olika mottagning. program fördjupningsblocket. block. utbildningen.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:71 (pdf, 326 kB)