Dokument & lagar (423 träffar)

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson kd Utbildning vid Örebro Teologiska Högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en omfördelning inom ramen för det totala antalet högskoleplatser i syfte att öka antalet platser med ekonomisk


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub318 av Allan Widman fp Pedagogiskt ansvar inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreståndare eller pedagogiskt ansvarig chef ska finnas för varje förskola. Motivering Den svenska förskolan har under


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:N343 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:N343 av Yvonne Andersson kd Hemslöjden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hantverket i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att hantverket och den praktiska


Utskottsberedning: 2006/07:KrU9 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:N343 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Utvecklingen för Dalsland och Värmland Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Utbildning 3 Vägar 3 Övrig infrastruktur 4 Samarbete över gränserna 5 Småföretag 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SkU10 2006/07:TU1 2006/07:UbU10 2007/08:NU2 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Solidariska principer för en grön bostadspolitik 4 Folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet 5 Barnets rätt 6 Hållbar samhällsplanering 6 Ett


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:FiU1 2006/07:MJU12 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU13 2006/07:SoU7 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 130 kB)

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. s Jämlikhet och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hyresvärdarna måste överlåta delar av sitt bestånd till de kommunala bostadsförmedlingarna. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU6 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:UbU10 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. s Högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablerandet av högskoleutbildningar i storstädernas förorter. Motivering Vi lever i ett samhälle


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm s Segregation och klasskillnader i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lika chans för alla kräver olika resurser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub414 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub414 av Christina Axelsson m.fl. s Södertörns högskola som universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörns högskola. Motivering Södertörns högskola inrättades efter ett beslut i riksdagen 1995. Utbyggnaden


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub414 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub410 av Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub410 av Veronica Palm s Etnocentrism i utbildningsmaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket ges i uppdrag att genomföra en kritisk analys av det tryckta undervisningsmaterialet som används i grund-


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub410 av Veronica Palm (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. s Barnens rätt till utvärdering av sin skolsituation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt att utvärdera hela sin skolsituation. Motivering Mycket har hänt i skolan. Utvecklingen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub408 av Pia Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub408 av Pia Nilsson m.fl. s Praktik under studietiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om praktik under studietiden. Motivering Skolans uppgift är att främja elevernas lust att lära. Tiden i gymnasiet är en väldigt


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub408 av Pia Nilsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub407 av Pia Nilsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub407 av Pia Nilsson s Fortbildning för lärare på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge gymnasielärarna tillräckliga kunskaper för att de själva bättre ska kunna förstå elevers problem och ibland kunna


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub407 av Pia Nilsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub404 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub404 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog s Satsning på validering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsning på validering. Motivering Valideringsdelegationen tillsattes den 1 januari 2004 och har ett tidsbegränsat


Utskottsberedning: 2006/07:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub404 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. s Hälsovård för elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om professionell elevhälsovård. Motivering Hälsotillståndet bland barn och ungdomar har blivit allt sämre under den senaste tioårsperioden.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Läxläsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att avskaffa läxor i skolan. Motivering Läxorna har i dag blivit en klassfråga. Många elever upplever att läxor tvingar dem


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub390 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub390 av Carina Ohlsson s Komplettering av examensordning i vissa yrkesexamina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att komplettera examensordningen i de yrkesexamina som kvinnofridsbeslutet omfattade och att listan också


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub390 av Carina Ohlsson (s) (doc, 37 kB)