Dokument & lagar (1 571 träffar)

Yttrande 2013/14:UbU6y

2013/14:UbU6y 2014 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU6y 2014 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition med följdmotioner i de delar som

2014-06-02

Yttrande 2013/14:UbU6y (pdf, 152 kB)

Yttrande 2013/14:UbU5y

2013/14:UbU5y Med fokus på unga Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU5y Med fokus på unga Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 10 april 2014 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:191 Med fokus på unga i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde

2014-05-08

Yttrande 2013/14:UbU5y (pdf, 71 kB)

Yttrande 2013/14:UbU4y

2013/14:UbU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 25 mars 2014 övriga utskott att yttra sig över regeringens

2014-04-29

Yttrande 2013/14:UbU4y (pdf, 14 kB)

Yttrande 2013/14:UbU3y

2013/14:UbU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2013/14:115

2014-04-10

Yttrande 2013/14:UbU3y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2013/14:UbU2y

2013/14:UbU2y Läsa för livet Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU2y Läsa för livet Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:3 Läsa för livet och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar

2013-11-21

Yttrande 2013/14:UbU2y (pdf, 72 kB)

Yttrande 2013/14:UbU1y

2013/14:UbU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Utbildningsutskottets yttrande 2013/14:UbU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 september 2013 att ge övriga utskott tillfälle att senast den

2013-11-14

Yttrande 2013/14:UbU1y (pdf, 30 kB)

Omröstning 2013/14:UbU22p6 Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 6 Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 3. Datum: 2014-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD, V Parti

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU22p5 Vinster från skolverksamhet

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 5 Vinster från skolverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 2, 2013/14:Ub18 av Björn Söder SD yrkande 4 och 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft båda MPDatum:

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU22p4 Vetorätt vid etableringen av en fristående skola

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 4 Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 1. Datum: 2014-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD,

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU22p3 Etablering av fristående skolor

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 3 Etablering av fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S och 2013/14:Ub18 av Björn Söder SD yrkandena 1-3. Datum: 2014-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU19p3 Ökade lärarbefogenheter

Votering: betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning, förslagspunkt 3 Ökade lärarbefogenheter Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub10 yrkande 1. Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 91 0 0 16 MP 0 19 0 6

2014-06-04

Omröstning 2013/14:UbU19p1 Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd

Votering: betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning, förslagspunkt 1 Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 2010:800 i de delar det avser 3 kap. 1 och 8 och om att det i skollagen bör införas en ny paragraf 3 kap. 5 a samt närmast

2014-06-04

Omröstning 2013/14:UbU18p2 Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal

Votering: betänkande 2013/14:UbU18 Gymnasial lärlingsanställning, förslagspunkt 2 Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub7 yrkande 3. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0

2014-05-27

Omröstning 2013/14:UbU17p3 Samordning och finansiering av introduktionsperioden

Votering: betänkande 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare, förslagspunkt 3 Samordning och finansiering av introduktionsperioden Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub21 yrkandena 1 och 2. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-05-27

Omröstning 2013/14:UbU17p2 Introduktionsperioden ett krav för legitimation i framtiden

Votering: betänkande 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare, förslagspunkt 2 Introduktionsperioden ett krav för legitimation i framtiden Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub20. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti

2014-05-27

Omröstning 2013/14:UbU14p3 Övergripande forskningsfrågor

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 3 Övergripande forskningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub362, 2013/14:Ub469 yrkande 7 och 2013/14:N441 yrkande 28. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU14p12 Forskning inom vissa områden

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 12 Forskning inom vissa områden Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K320 yrkande 2, 2013/14:So671 yrkande 2, 2013/14:Ub253, 2013/14:Ub322, 2013/14:Ub372, 2013/14:Ub374, 2013/14:Ub535, 2013/14:Ub570 yrkandena 20, 21 och 29, 2013/14:MJ518 yrkande 1 och 2013/14:A405

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU14p10 Jämställdhet och genusforskning

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 10 Jämställdhet och genusforskning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub469 yrkande 8 och 2013/14:Ub570 yrkande 14. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU14p1 Forskningspolitisk inriktning m.m.

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 1 Forskningspolitisk inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub570 yrkandena 1-3 och 19 samt 2013/14:N423 yrkande 30. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU13p9 Breddad rekrytering, tillträde och studentfrågor

Votering: betänkande 2013/14:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 9 Breddad rekrytering, tillträde och studentfrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub214 av Esabelle Dingizian m.fl. MP2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. S yrkande 7, 2013/14:Ub286 av Ingela Nylund Watz S2013/14:Ub309 av Magnus Sjödahl KD2013/14:Ub442

2014-02-20