Dokument & lagar (628 träffar)

Omröstning 2008/09:UbU15p21 Kunskaper om homosexuella, bisexuella och transpersoner i vissa högskoleutbildningar

Votering: betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan, förslagspunkt 21 Kunskaper om homosexuella, bisexuella och transpersoner i vissa högskoleutbildningar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub413 yrkandena 3 och 4, 2008/09:Ub464 yrkande 7 och 2008/09:A355 yrkande 23. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-04-15

Betänkande 2008/09:UbU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om grundskolan. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller ett förslag till ny skollag som regeringen arbetar med och, när det gäller fristående skolor, regeringens propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, som utskottet kommer att behandla under våren 2009. Motionerna handlar om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen, bland annat idrott och hälsa, sex och samlevnad samt entreprenörskap.

Förslagspunkter: 68 Reservationer: 69
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-22 Beslut: 2009-04-22

Betänkande 2008/09:UbU17 (pdf, 754 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Betänkande 2008/09:UbU16

Specialskola är en skola för barn och ungdomar med dövhet eller hörselskada. Elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning och elever med grav språkstörning ska också tas emot i specialskolan. Riksdagen har nu beslutat att elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättning i vissa fall ska kunna fortsätta i specialskolan till det år de fyller 21 år. Det gäller elever som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan få tillfredsställande förhållanden i gymnasiesärskolan eller gymnasieskolan. Alla elever som har en utvecklingsstörning ska kunna fortsätta i specialskolan. Elever som inte har en utvecklingsstörning ska kunna fortsätta om de inte kan fullfölja sista årskursen i specialskolan senast vårterminen det år de fyller 19 år. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-22 Beslut: 2009-04-22

Betänkande 2008/09:UbU16 (pdf, 137 kB) Webb-tv debatt om förslag: Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan

Betänkande 2008/09:UbU11

Den 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som ska följa med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Kommunerna blir skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi. Detta under förutsättning att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet. Kommunerna blir också skyldiga att ge bidrag i form av barnomsorgspeng till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag. Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Verksamheten får inte heller ta ut oskäligt höga avgifter. Från den 1 juli 2010 blir kommunerna vidare skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar. I dag har ett barn rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller fyra år.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2009-04-02 Debatt: 2009-04-22 Beslut: 2009-04-22

Betänkande 2008/09:UbU11 (pdf, 901 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal Föredragningslista 1. Presentation av studiesociala kommitténs betänkande ordförande Roger Tiefensee och huvudsekreterare Leif Davidsson 2. Justering av protokoll

2009-04-02 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-04-02 TID 09.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Ordförande Roger Tiefensee och huvudsekreterare Leif Davidsson presenterar studiesociala kommitténs betänkande. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:20 justeras. 3 Anmälningar

2009-04-02

Omröstning 2008/09:UbU10p3 Resurser till vuxenutbildningen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UbU10 Vuxenutbildning, förslagspunkt 3 Resurser till vuxenutbildningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C448 yrkande 8, 2008/09:Ub217, 2008/09:Ub256, 2008/09:Ub257, 2008/09:Ub277, 2008/09:Ub333, 2008/09:Ub408 och 2008/09:Ub596 yrkandena 2 och 3. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU8p4 Studenter och de sociala trygghetssystemen

Votering: betänkande 2008/09:UbU8 Studiestöd, förslagspunkt 4 Studenter och de sociala trygghetssystemen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub473 och 2008/09:Ub490. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 82 0 0

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU8p1 Studiestödssystemet

Votering: betänkande 2008/09:UbU8 Studiestöd, förslagspunkt 1 Studiestödssystemet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub294 yrkandena 1-3, 2008/09:Ub296, 2008/09:Ub346 yrkande 1, 2008/09:Ub351, 2008/09:Ub373, 2008/09:Ub414 och 2008/09:Ub592 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p8 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 8 Barnomsorg på obekväm arbetstid Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub238, 2008/09:Ub252, 2008/09:Ub307, 2008/09:Ub348, 2008/09:Ub386, 2008/09:Ub452 yrkande 4, 2008/09:Ub460, 2008/09:Ub470, 2008/09:Ub493, 2008/09:Ub510, 2008/09:Ub570, 2008/09:Ub590 yrkande 8,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p10 Rätt till modersmålsstöd

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 10 Rätt till modersmålsstöd Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub590 yrkande 12 och 2008/09:A402 yrkande 16. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p1 Livslångt lärande

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 1 Livslångt lärande Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub545 och 2008/09:Ub590 yrkande 3. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 110 0 19 m 81 0 0 16 c 26 0 0

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p5 Fri etableringsrätt

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 5 Fri etableringsrätt Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub590 yrkande 14. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 82 0 0 15 c 26 0 0 3 fp 23 0 0

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p12 Kvalitetsprogram i förskolan

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 12 Kvalitetsprogram i förskolan Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub590 yrkande 1 och 2008/09:Ub591 yrkande 1. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m

2009-04-01

Proposition 2008/09:175

2008/09:175 2008/09:175 examina. 1992:1434 lydelse. med examina. Växjö Mittuniversitetet Försvarshögskolan idrottshögskolan Konstfack Stockholm lydelse. högskolelagen utfärdar, utbildningsanordnarens, enskilda förhållanden, utländsk arbetslivet. marknad. utbildning utbildningsområdet. ekonomiska utbildning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:175 (pdf, 782 kB)

Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s37036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. Vår syn på studentinflytande


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att skollagens formulering om krav på hänsyn till skolans åtagande och elevens behov ska tas bort. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor s37037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s45163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kårobligatoriet. Motivering Studenterna finns


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub29 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub29 av Amineh Kakabaveh m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub29 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v) (doc, 40 kB)