Dokument & lagar (628 träffar)

Omröstning 2008/09:UbU6p2 Yrkesutbildningarnas inriktning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UbU6 Yrkeshögskolan, förslagspunkt 2 Yrkesutbildningarnas inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr362 yrkande 12, 2008/09:Ub15 yrkande 1, 2008/09:Ub201, 2008/09:Ub205, 2008/09:Ub241, 2008/09:Ub293, 2008/09:Ub358, 2008/09:Ub368, 2008/09:Ub393, 2008/09:Ub417, 2008/09:Ub536 yrkande

2009-02-26

Omröstning 2008/09:UbU6p1 Lag om yrkeshögskolan

Votering: betänkande 2008/09:UbU6 Yrkeshögskolan, förslagspunkt 1 Lag om yrkeshögskolan Riksdagen antar regeringens förslag till lag om yrkeshögskolan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:68 punkt 1 och avslår motionerna 2008/09:Ub13 yrkandena 1 i denna del och 2, 2008/09:Ub14 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ub15

2009-02-26

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-26 TID 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:17 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden

2009-02-26

Motion 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s68101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allmän förskola för treåringar bör införas


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:Ub20 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub20 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar v042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub20 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Ub21 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub21 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub21 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Betänkande 2008/09:UbU7

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om förskolan. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med en en ny skollag. Motionerna handlar bland annat om förskolans roll, undervisning i särskilda ämnen, fri etableringsrätt, barnomsorg på obekväm arbetstid, jämställdhet, olika kvalitetsaspekter på förskolan och personalen i förskolan.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 17
Justering: 2009-02-19 Debatt: 2009-03-26 Beslut: 2009-04-01

Betänkande 2008/09:UbU7 (pdf, 189 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan

Yttrande 2008/09:UbU1y

2008/09:UbU1 Åtgärder för jobb och omställning Utbildningsutskottets yttrande 2008/09:UbU1 Åtgärder för jobb och omställning Till finansutskottet Finansutskottet har den 22 januari 2009 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning

2009-02-20

Yttrande 2008/09:UbU1y (pdf, 57 kB)

Omröstning 2008/09:UbU5p1 Ny betygsskala

Votering: betänkande 2008/09:UbU5 En ny betygsskala, förslagspunkt 1 Ny betygsskala Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om antalet betygssteg och deras beteckningar i en ny betygsskala inom det offentliga skolväsendet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:66 och avslår motionerna 2008/09:Ub9, 2008/09:Ub10

2009-02-20

Omröstning 2008/09:UbU5p2 Utvecklingssamtal

Votering: betänkande 2008/09:UbU5 En ny betygsskala, förslagspunkt 2 Utvecklingssamtal Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub10 yrkande 3. Datum: 2009-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 0 28 m 83 0 0 14 c 19 0 0 10 fp 19 0

2009-02-20

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2008/09:UbU7 Förskolan 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav Nya läroplaner

2009-02-19 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-02-19 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:16 justeras. 2 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om förskolan jfr 3 prot. nr 11Utskottet fattar beslut i ärendet.

2009-02-19

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS20

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2008/09:RRS20 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2008 Sammanfattning Enligt lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen inom ramen för den årliga revisionen

2009-02-18

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS20 (doc, 290 kB)

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till yttrande 2008/09:UbU1y Åtgärder för jobb och omställning 4. Övriga frågor Bilagor Inför

2009-02-17 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-17 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:15 justeras. 2 Justering av yttrande För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet slutligt proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning

2009-02-17

Betänkande 2008/09:UbU6

Eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar får gemensamma regler och ska kallas yrkeshögskolan. Syftet är att se till att det finns eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov. Syftet är också att statens stöd för utbildningarna fördelas effektivt och att utbildningarna håller hög kvalitet. En särskild myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, ska administrera de utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning avvecklas. Lagen om yrkeshögskolan börjar gälla den 15 april 2009 och ska gälla för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2009. Lagen om kvalificerad yrkesutbildning slutar samtidigt att gälla. Den gamla lagen ska dock fortfarande gälla under en övergångsperiod för utbildningar som före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 6
Justering: 2009-02-12 Debatt: 2009-02-25 Beslut: 2009-02-26

Betänkande 2008/09:UbU6 (pdf, 710 kB) Webb-tv debatt om förslag: Yrkeshögskolan

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering av förslag

2009-02-12 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-12 TID 09.0009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth och ämnesråd Olof Sandberg, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:14 justeras. 3 Anmälningar

2009-02-12

Proposition 2008/09:112

2008/09:112 årskursen. stycket. ungdomar. ordinarie slag. Synskadade Ekeskolans första skolning. tionshinder satsen RgRh RGD/RGH RGD/RGH. RgRh. hög satsen utbildningsalternativ. funktionshinder. tionshinder. årskursen. årskursen. klagandenämnd. klagandenämnd.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:112 (pdf, 248 kB)