Dokument & lagar (628 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av motionsyrkanden om förskolan FPM-UbU7:2008/09:Ub214 s 2008/09:Ub215 s 2008/09:Ub232 m 2008/09:Ub238

2008-12-16 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-16 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:10 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden

2008-12-16

Motion 2008/09:Ub15 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub15 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan mp024 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att entreprenörskap ska genomsyra yrkeshögskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ub15 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan v030 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om examina inom yrkeshögskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:Ub13 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub13 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan s68093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeshögskola. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub13 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Utlåtande 2008/09:UbU3

Utbildningsutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem. Grönboken behandlar situationen med det stora antalet skolbarn med invandrarbakgrund som befinner sig i en svag socioekonomisk position och som har svårt att nå tillfredsställande resultat i skolan. Utskottet tar upp följande i sin granskning: Vilka de politiska utmaningarna är. Vilka politiska lösningar som finns. Vilken roll EU kan spela. Hur utskottet ser på framtiden för ett EU-direktiv om undervisning av barn till migrerande arbetstagare. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-12-11 Debatt: 2008-12-19 Beslut: 2008-12-19

Utlåtande 2008/09:UbU3 (pdf, 43 kB)

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till utlåtande 2008/09:UbU3 Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem

2008-12-11 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-11 TID 09.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utredaren Daniel Tarschys, Mikael Herjevik och Annica Lindblom presenterar Autonomiutredningens betänkande. 2 Information Utredaren Sigbrit Franke och utredningssekreterare Anton

2008-12-11

Motion 2008/09:Ub12 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub12 av Kerstin Engle m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan s8100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte flytta Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed TFHS från Lunds universitet till den nya yrkeshögskolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub12 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Proposition 2008/09:87

2008/09:87 ska och undervisningsmål. nivå. all skilt mer skolor. och skolans orienterande visningen. och progression. kritik. ämnesgrupperna. uppfyllelse. ämnesblock. terande struktur. av dömning. för dömning. sameskolan. kursplanerna. till dokumentet. samt skolhuvudmännen. grundskolans planerna. kunskapsprogression.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:87 (pdf, 358 kB)

Betänkande 2008/09:UbU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 50,2 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2009. Beslutet innebär bland annat följande: 900 miljoner kronor går till fortsatt satsning på lärarfortbildning. Pengar satsas på den nya myndigheten Statens skolinspektion för att förstärka inspektionen av skolor. 250 miljoner kronor satsas på ett nytt statsbidrag för att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 124 miljoner kronor extra för att öka tillgången till gymnasial yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. 31 miljoner kronor extra för att öka antalet platser i yrkeshögskolan. 339 miljoner kronor till Vetenskaprådet som en satsning på forskning. 1 215 miljoner kronor extra som en förstärkning av forskningen vid universitet och högskolor.

Förslagspunkter: 7
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-17 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:UbU1 (pdf, 1413 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9 00 Jens Lundsgaard, OECD, presenterar OECD Economic Survey of Sweden 2. Kl. 9.45 Statssekreterare Peter Honeth om resurstilldelningssystemet för forskning

2008-12-04 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-04 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jens Lundsgaard, OECD, presenterar OECD Economic Survey of Sweden. 2 Information Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om resurstilldelningssystemet för forskning och forskarutbildning.

2008-12-04

Motion 2008/09:Ub11 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub11 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:66 En ny betygsskala Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betyg och betygskriterier. Inledning Den svenska skolan måste få


Utskottsberedning: 2008/09:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub11 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00 Vetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen 2. Kl. 9.30 Ingenjörsvetenskapsakademien om forskningspolitiska propositionen 3. Justering

2008-11-27 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-27 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Jan S. Nilsson, Anders Liljas och Olle Edqvist, Vetenskapsakademien, om forskningspolitiska propositionen. 2 Information Björn Nilsson och Pär Öding, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

2008-11-27

Proposition 2008/09:68

2008/09:68 utbildningsanordnare. delas och 40 behandling. yrkesrelevans ningsanordnare, yrkesval. rad lydelse, vuxenutbildningnadsutbildning studier. vuxenutbildning. U2008/2400/SV inhämtats. utbildning. utbildningsanordnare. lämnas. utom avsnitt efterfrågan. förslag. ett nomiska utbildningen. införas. studerande.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:68 (pdf, 773 kB)

Motion 2008/09:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:66 En ny betygsskala Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:66 En ny betygsskala. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:Ub9 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub9 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:66 En ny betygsskala s68091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betyg och betygskriterier. Inledning För att skapa arbetsro inom skolan vill vi socialdemokrater


Utskottsberedning: 2008/09:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub9 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Betänkande 2008/09:UbU2

Statsbudgeten för studiestödet kommer att uppgå till drygt 21 miljarder kronor för 2009. Det är en ökning med 1 155 miljoner kronor jämfört med 2008. Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-11-20 Debatt: 2008-12-03 Beslut: 2008-12-10

Betänkande 2008/09:UbU2 (pdf, 230 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd