Dokument & lagar (628 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Presentation av Svenska Unescorådet Görel Thurdin m.fl.2. Kl. 09.30 Presentation av rapport om nationella minoriteter i det svenska utbildningssystemet

2008-11-20 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-20 TID 09.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Görel Thurdin och Johan Lindell presenterar Svenska Unescorådet. 2 Information Anna Theodora Gunnarsdottir och Heidi Pikkarainen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, presenterar

2008-11-20

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS11

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2008/09:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Hög kvalitet i högre utbildning Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens insatser för att säkerställa kunskap om kvaliteten i den grundläggande högre utbildningen. I granskningen ingår även frågan om högskoleutbildningen

2008-11-19

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS11 (doc, 134 kB)

Motion 2008/09:Ub8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub8 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation mp019 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 3.1 Forskning för framtiden 4 3.2 Strukturen för forskningsfinansiering 4 3.2.1 Resurser direkt till


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:Ub8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 144 kB)

Motion 2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s68090 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Vår syn på forskning 3 Sammanfattande kritik av propositionen 5 Resurserna till forskning måste öka 6 Forskning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 203 kB)

Motion 2008/09:Ub4 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub4 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s13051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resursfördelningen till Karlstads universitet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub4 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Proposition 2008/09:66

2008/09:66 Utbildningsdepartementet betygstillfällen. arbete. betygssteg. användas. underlag. kommunala godkänt. begäran. detta Landsting i förutsättningar. ning. kursplaner.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:66 (pdf, 170 kB)

Motion 2008/09:Ub7 av Christina Axelsson och Désirée Liljevall (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub7 av Christina Axelsson och Désirée Liljevall s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s14066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att transportforskningen bör ses i ett miljösammanhang.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub7 av Christina Axelsson och Désirée Liljevall (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ub5 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub5 av Amineh Kakabaveh m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation v025 1 Sammanfattning I motionen framhåller Vänsterpartiet vikten av en fri forskning som varken styrs av politiska eller kommersiella intressen. Som en följd av detta anser vi att riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2008/09:Ub5 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v) (doc, 139 kB)

Motion 2008/09:Ub3 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub3 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s45162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning inom den arktiska regionen. Motivering Effekterna av klimatförändringen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub3 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub1 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub1 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s30068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fakultetsmedel till Södertörns högskola på samma villkor som för övriga


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub1 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub2 av Berit Andnor och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub2 av Berit Andnor och Hans Stenberg s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s45161 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning inom Mittuniversitetet. Motivering När Mitthögskolan


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub2 av Berit Andnor och Hans Stenberg (s) (doc, 47 kB)

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen Bilagor Program på papper i basen Deltagarlista på papper i

2008-10-30 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-30 TID 09.00-10.05 10.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen i Förstakammarsalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa

2008-10-30

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU:s förslag om gemensamma forskningsprogram och europeisk infrastruktur: överläggning med statssekreterare Peter Honeth 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2008-10-28 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-28 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att Aili Käärik från EU-nämnden får närvara under sammanträdets 23 2 Överläggning enligt RO 10:3 om gemensam programplanering för

2008-10-28

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-10-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Bertil Östberg, departementssekreterare Jacob Johansson och ämnesråd Peter Johansson, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor inom skolområdet.

2008-10-24

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2008-10-23 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-23 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:3 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar proposition 2008/09:1

2008-10-23

Proposition 2008/09:50

2008/09:50 organisation. 1992:1434tillgångar, holdingbolaget, 1992:1434 följande utvecklingsarbete. verksamhet. perioden forskningsbaserad 1812 världsklass. framgångsrikt användningsområden. stora fungera akademiska kraft. forskningsområden länder. nytta samma 2009 medel. kvalitetsskäl. kriterier. lärosätets


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 8

Proposition 2008/09:50 (pdf, 2085 kB)