Dokument & lagar (157 träffar)

Yttrande 1974:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1974 UbU 1974:1 y Nr 1 y Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1974:34 angående anslag för budgetåret 1974/75 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Till

1974-12-31

Yttrande 1974:UbU1 (pdf, 31 kB)

Yttrande 1974:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 2 år 1974  FöU 1974:2 y Nr2y Försvarsutskottets yttrande över motionen 1974:838 om befrielse för fiskefartyg i utrikes trafik från avgiftsskyldighet beträffande oljelagring. Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet beslöt

1974-12-31

Yttrande 1974:FöU2 (pdf, 126 kB)

Yttrande 1974:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 1 år 1974 FÖU 1974:1 y Nr 1 y Försvarsutskottets yttrande över motionen 1974:345 om gemensam stationeringsort för civilbefälhavaren och militärbefälhavaren. Till civilutskottet Genom beslut den 8 februari 1974 har civilutskottet

1974-12-31

Yttrande 1974:FöU1 (pdf, 147 kB)