Dokument & lagar (864 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Inför kommande försvarsministermöte i EU Information Försvarsminister Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Vissa frågor

2013-04-16 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-04-16 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2013-04-16

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-04-11 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare UbU13 Beredning Skrivelse 2012/13:62 och

2013-04-11 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-11 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga

2013-04-11

Omröstning 2012/13:UbU9p5 Ett nationellt valideringssystem

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 5 Ett nationellt valideringssystem Riksdagen avslår motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 11. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p6 Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 6 Utbildning i svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 17, 2012/13:Ub270 av Yilmaz Kerimo S2012/13:Ub334 av Margareta B Kjellin M2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 10, 2012/13:N238

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p1 Övergripande om vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Övergripande om vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub261 yrkandena 2-4, 2012/13:Ub286 yrkande 3, 2012/13:Ub377, 2012/13:Ub396 och 2012/13:Ub495 yrkandena 1, 2, 8, 13 och 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub209 yrkande 2 och 2012/13:Ub494 yrkande 17. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p1 Framtidens gymnasieskola m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Framtidens gymnasieskola m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So484 yrkande 4, 2012/13:Ub364, 2012/13:Ub397 och 2012/13:Ub494 yrkande 1. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p16 Självbestämmande och konsumentkunskap

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 16 Självbestämmande och konsumentkunskap Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So542 yrkande 5, 2012/13:Ub242 och 2012/13:Ub346. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p11 Arbetsmarknadens parter och yrkesprogrammen

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 11 Arbetsmarknadens parter och yrkesprogrammen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p6 Utmaningar för duktiga elever

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 6 Utmaningar för duktiga elever Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 12. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100 0 0 7 MP 23 1 0 1

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p22 Marknadsföring av gymnasieutbildning

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 22 Marknadsföring av gymnasieutbildning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub427. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 100 0 0 7 MP 24 0 0 1

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p21 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 21 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 24. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100 0 0 7

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p20 Mobbning och kränkande behandling

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 20 Mobbning och kränkande behandling Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 22. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100 0 0 7 MP

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:186

Riksdagsskrivelse 2012/13:186 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 20 under punkt 20, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:186 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:185

Riksdagsskrivelse 2012/13:185 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit försvarsutskottets förslag till riksdagsbeslut

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:185 (pdf, 84 kB)

Motion 2012/13:Ub18 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub18 av Jabar Amin m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. MP039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att s.k. förstelärare i stället bör kallas utvecklingslärare. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Ub18 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. S22010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän S22009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 59 kB)