Dokument & lagar (1 454 träffar)

Proposition 2009/10:149

Regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och Prop. högskolor 2009/10:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Krantz Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar


Utskottsberedning: 2009/10:UbU23
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:149 (pdf, 1106 kB)

Proposition 2009/10:183

Regeringens proposition 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer Prop. 2009/10:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:183 (pdf, 96 kB)

Proposition 2009/10:139

Regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen Prop. 2009/10:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Krantz Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenterar regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:139 (pdf, 359 kB)

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter FPM-UbU15

2010-03-18 09:00:00

Omröstning 2009/10:UbU13p12 Urval till högskoleutbildning

Votering: betänkande 2009/10:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 12 Urval till högskoleutbildning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub349 yrkandena 10 och 11 samt 2009/10:Ub555 yrkandena 4 och 6. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-03-18

Omröstning 2009/10:UbU13p3 Samordningen av högskolepedagogiska frågor

Votering: betänkande 2009/10:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 3 Samordningen av högskolepedagogiska frågor Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub463. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16 c 23 0 0

2010-03-18

Omröstning 2009/10:UbU13p1 Övergripande högskolefrågor

Votering: betänkande 2009/10:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 1 Övergripande högskolefrågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub218, 2009/10:Ub523, 2009/10:Ub536, 2009/10:Ub555 yrkande 1, 2009/10:N369 yrkande 6 och 2009/10:N472 yrkande 2. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU10p3 Stillbildsfotografi

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 3 Stillbildsfotografi Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr329. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16 c 23 0 0 6 fp 22

2010-03-18

Omröstning 2009/10:KrU10p11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser

Votering: betänkande 2009/10:KrU10 Museer och utställningar, förslagspunkt 11 Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr251. Datum: 2010-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0 28 m 80 0 0 16

2010-03-18

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-03-18 TID 09:00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlade proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter FPM-UbU15

2010-03-18

Proposition 2009/10:141

Regeringens proposition 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i Prop. studiestödssystemet 2009/10:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2009/10:UbU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:141 (pdf, 687 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS26

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om gäststudenter i högre utbildning Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och berörda myndigheters ansvar för att uppehållstillstånd för gäststudenter vid svensk högskola nyttjas för sitt avsedda syfte. Resultatet

2010-03-17

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS26 (doc, 141 kB)

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow s med anledning av redog. 2009/10:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse om studenters anställningsbarhet s30076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen tar till sig


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s) (doc, 56 kB)

Betänkande 2009/10:UbU14

Kommuner och landsting kan uppdra åt privata aktörer att genomföra vuxenutbildning som komvux, särvux eller sfi. Dessa uppdragstagare ska nu kunna utföra den myndighetsutövning som tidigare bara rektorer inom vuxenutbildningen fått göra, exempelvis utfärda betyg. Ett villkor bör vara att uppdragstagaren har fått betygsrätt. Betygsrätt innebär rätten att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt de bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet. Sedan tidigare kan den myndighetsutövning som tillhör lärarens uppgifter ges till uppdragstagare inom vuxenutbildning. Regeringens förslag till lagändring innebär att dessa uppdragstagare nu både kan få uppgiften att sätta och utfärda betyg. Folkhögskolor ska även få genomföra utbildning som motsvarar svenskundervisning för invandrare (sfi). Ett villkor är att folkhögskolan får betygsrätt. Förändringarna i skollagen träder i kraft den 28 juni 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-03-11 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:UbU14 (pdf, 349 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Statssekreterare Peter Honeth informerar om aktuella EU-frågor 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU14

2010-03-11 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-03-11 TID 09.0009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth och ämnesråd Olof Sandberg, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:13

2010-03-11

Omröstning 2009/10:UbU11p3 Resurser till vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2009/10:UbU11 Vuxenutbildning, förslagspunkt 3 Resurser till vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub224, 2009/10:Ub282, 2009/10:Ub301, 2009/10:Ub363, 2009/10:Ub480, 2009/10:Ub483, 2009/10:Ub529, 2009/10:Ub551 yrkandena 2 och 3 samt 2009/10:N208 yrkande 5. Datum: 2010-03-10 Omröstning

2010-03-10

Omröstning 2009/10:UbU11p1 Vuxenutbildningens omfattning och inriktning

Votering: betänkande 2009/10:UbU11 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Vuxenutbildningens omfattning och inriktning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub226, 2009/10:Ub258, 2009/10:Ub287, 2009/10:Ub320, 2009/10:Ub374, 2009/10:Ub451, 2009/10:Ub470, 2009/10:Ub507, 2009/10:Ub515 och 2009/10:Ub551 yrkande 1. Datum: 2010-03-10

2010-03-10

Omröstning 2009/10:KrU9p2 Dopning

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 2 Dopning Riksdagen avslår motion 2009/10:So554 av Lars Lilja s yrkande 1. Datum: 2010-03-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 84 0 0 12 c 25 0 0

2010-03-10

Omröstning 2009/10:KrU9p1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m.

Votering: betänkande 2009/10:KrU9 Idrotts- och spelfrågor, förslagspunkt 1 Frågor om idrottsetiskt arbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr202 av Torbjörn Björlund m.fl. v yrkande 3, 2009/10:Kr311 av Börje Vestlund m.fl. s2009/10:Kr323 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande

2010-03-10