Dokument & lagar (30 träffar)

Yttrande 2016/17:UbU10y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU10y Vårändringsbudget för 2017 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017 med följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet

2017-05-19

Yttrande 2016/17:UbU10y (pdf, 145 kB)

Yttrande 2016/17:UbU9y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU9y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-14 och de motioner som kan komma att väckas med

2017-05-16

Yttrande 2016/17:UbU9y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2016/17:UbU8y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU8y Kulturarvspolitik Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 20 april 2017 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör

2017-05-10

Yttrande 2016/17:UbU8y (pdf, 165 kB)

Yttrande 2016/17:UbU7y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU7y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig över skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och eventuella följdmotioner.

2017-04-27

Yttrande 2016/17:UbU7y (pdf, 259 kB)

Yttrande 2016/17:UbU6y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU6y En livsmedelsstrategi för Sverige Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast den 2 maj 2017 yttra sig över proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige fler

2017-05-03

Yttrande 2016/17:UbU6y (pdf, 199 kB)

Yttrande 2016/17:UbU5y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU5y Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet feministisk politik

2017-01-27

Yttrande 2016/17:UbU5y (pdf, 241 kB)

Yttrande 2016/17:UbU4y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU4y Kommissionens arbetsprogram för 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2017 KOM2016 710 i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2017-01-20

Yttrande 2016/17:UbU4y (pdf, 130 kB)

Yttrande 2016/17:UbU3y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU3y EU:s förebyggande arbete mot radikalisering som leder till våldsbejakande extremism Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 22 november 2016 att ge justitieutskottet, utrikesutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 13 december

2016-12-08

Yttrande 2016/17:UbU3y (pdf, 181 kB)

Yttrande 2016/17:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU2y Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 27 september 2016 att ge övriga utskott som så önskar tillfälle att senast torsdagen den 10 november 2016 yttra sig över skrivelse 2015/16:182 Politiken för

2016-11-11

Yttrande 2016/17:UbU2y (pdf, 174 kB)

Yttrande 2016/17:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2016-10-26

Yttrande 2016/17:UbU1y (pdf, 177 kB)

Yttrande 2016/17:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 2016/17:KrU2y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2016 och eventuella följdmotioner i de delar som

2017-04-27

Yttrande 2016/17:KrU2y (pdf, 121 kB)

Yttrande 2016/17:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2016/17:KrU1y Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt motioner

2016-10-25

Yttrande 2016/17:KrU1y (pdf, 133 kB)

Yttrande 1990/91:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91 UbU4y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över de förslag till ändrad ärendefördelning mellan riksdagens

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU4 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1990/91:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91 UbU3y Förenklad behandling av motioner Till konstitutionsutskottet Konstilutionsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfalle alt avge yttrande över motionerna 1990/91:K314 och 1990/91:K316 när det gäller förenklad

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU3 (pdf, 261 kB)

Yttrande 1990/91:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91:UbU2y Anslag till länsstyrelserna m.m. prop. 1990/91:100 bil. 15 1990/91 UbU2y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU2 (pdf, 107 kB)

Yttrande 1990/91:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrancde 1990/91 UbUly Europeiska gemenskaperna EG m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över vissa motioner från allmänna motionstiden 1990

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU1 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1990/91:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU5y Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen 1990/91 LU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:177 om sammanslagning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU5 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1990/91:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/9 l:LU4y Ändrad ärendefördelning mellan lagutskottet och jordbruksutskottet 1991/91 LU4y Till konstitutionsutskottet Konslitulionsutskottet har beslutat bereda bl.a. lagutskottet tillfälle att yttra sig över dels det förslag till

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU4 (pdf, 47 kB)

Yttrande 1990/91:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU3y överförande av ärenden angående kreditupplysning och inkassoverksamhet till lagutskottet 1990/91 LU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över motion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU3 (pdf, 100 kB)

Yttrande 1990/91:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU2y Handelsregistret i Stockholm Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:100, bilaga 15 civildepartementet om anslag till länsstyrelserna s.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU2 (pdf, 109 kB)
Paginering