Dokument & lagar (66 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:17

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Tisdagen den 24 januari 2006 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny byråassistent Ordföranden hälsade Virpi Torkkola välkommen som byråassistent i utskottet fr.o.m. den 1 februari 2006. 2 Välkommen Ordföranden hälsade Peter Althin

2006-01-24

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2006-01-19 TID 09.00-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:8 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet bordlägger förslag till betänkande 2005/06:UbU3

2006-01-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:16

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Torsdagen den 19 januari 2006 TID 09.05-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fyllnadsval Kanslichefen anmälde att Jan Ertsborn fp och Peter Althin kd har utsetts som suppleanter i utskottet efter Mauricio Rojas fp och Tuve Skånberg kd som avsagt

2006-01-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:15

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Tisdagen den 17 januari 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 december 2005 justerades. 2 Mottagande av motion från SoU Socialutskottet har beslutat att under förutsättning

2006-01-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:14

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 13 december 2005 TID 11.00-11.20 12.45-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträde under pågående kammarsammanträde Utskottet beslutade enhälligt, med hänvisning till riksdagsordningen 4.12.2, att fortsätta sammanträda under

2005-12-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:13

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM Tisdagen dagen den 29 november 2005 TID 11.00-11.20 12.05-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU13 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2005/06:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2005-11-29

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-09.55 10.10-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:7 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition

2005-11-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:12

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM Torsdagen den 24 november 2005 TID 09.02-09.05 10.30-10.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven David Arvidsson Shukur får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av KU12 Förändrad länsindelning

2005-11-24

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-22 TID 11.00-11.40 12.55-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:6 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition

2005-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:11

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM Tisdagen den  22 november 2005 TID 11.00-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven David Arvidsson Shukur får närvara vid dagens sammanträde. 2 KU12 Förändrad länsindelning m.m. Utskottet fortsatte

2005-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM Torsdagen den 17 november 2005 TID 09.00 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU1 Rikets styrelse Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 utgiftsområde 1 Rikets styrelse och redogörelse 2004/05:RS2 Riksdagsförvaltningens

2005-11-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM Tisdagen den 15 november 2005 TID 10.00-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Seminarium om kontrollmakten Utskottet höll offentligt seminarium om regeringsmakt och kontrollmakt. Medverkande gäster var regeringsrådet Göran Schäder, fil.dr. Stefan

2005-11-15

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-10 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:5 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Överlämnande av motioner till konstitutionsutskottet Utskottet beslutar under

2005-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM Torsdagen den 10 november 2005 TID 09.00-09.10 09.45-09.50 10.35-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU9 Ny vallag Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/05:163 Ny vallag jämte motioner. Utskottet fattade beslut i

2005-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:7

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM Tisdagen den 8 november 2005 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Ida Ahlbin får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 oktober 2005

2005-11-08

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-27 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:4 justeras. 2 Mottagande av motioner från andra utskott Finansutskottet har under förutsättning av utbildningsutskottets medgivande beslutat att överlämna motion 2005/06:Fi220

2005-10-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:6

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM Torsdagen den 27 oktober 2005 TID 09.00-09.35 09.55-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2005 justerades. 2 Mottagande av motioner från KrU Kulturutskottet har beslutat att under

2005-10-27

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-25 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:3 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Mottagande av motion från lagutskottet Lagutskottet har under förutsättning

2005-10-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:5

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM Tisdagen den  25 oktober 2005 TID 11.05-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 18 och 20 oktober 2005 justerades. 2 Turkiets nationalförsamling Kanslichefen anmälde för kännedom brevväxlingen

2005-10-25

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID 09.00-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Dekanus, professor Bengt Järvholm, medicinska fakulteten Umeå universitet, bitr prefekt, professor Johan Gunne, institutionen för odontologi, tandvårdschef Lage Wigren, Västerbottens läns landsting och

2005-10-20