Dokument & lagar (66 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2006-01-19 TID 09.00-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:8 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet bordlägger förslag till betänkande 2005/06:UbU3

2006-01-19

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2006-01-26 TID 09.00-10.10 10.20-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:9 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet bordlägger förslag till betänkande

2006-01-26

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-02-14 TID 10.30-11.05 11.15-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:11 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden om fristående

2006-02-14

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID 09.00-09.55 10.10-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:7 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition

2005-11-24

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-02-09 TID 09.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:10 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition 2004/05:162

2006-02-09

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-16 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Torbjörn Lundgren och Jan Sundqvist från Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter uppvaktar. 2 Justering av protokoll Protokoll nr 2005/06:12 justeras. 3 Överlämnande av motion till

2006-02-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Onsdagen den 15 februari 2006 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 8 februari 2006 justerades. 2 Mottagande av motioner från UU Utrikesutskottet har beslutat, under förutsättning

2006-02-15

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-03-09 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:15 justeras. 2 Ärendebehandling Utskottet behandlar motionsyrkanden om högskolan: övergripande frågor och organisationsfrågor FPM-UbU15,nämligen 2004/05:K339

2006-03-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:18

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Tisdagen den  31 januari 2006 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Praoelev Utskottet beslutade att praoeleven Malin Bernspång får närvara vid dagens sammanträde utom under granskningsärende 5 Regeringens handläggning av naturkatastrofen

2006-01-31

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-23 TID 09.00-09.50 10.05-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga Seminarium Tillsammans med Utbildningsvetenskapliga kommittén och Vetenskapsrådet anordnar utskottet ett seminarium om utbildningsvetenskaplig forskning. Externa deltagare var ordförande Tjia Torpe, Utbildningsvetenskapliga

2006-03-23

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-03-07 TID 13.00-13.20 13.25-14.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:14 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av förslag till betänkande Utskottet

2006-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:20

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM Onsdagen den 8 februari 2006 TID 08.00-08.25 08.55-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 31 januari och 2 februari 2006 justerades. 2 Hänvisning av motioner Kanslichefen anmälde att till

2006-02-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:17

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Tisdagen den 24 januari 2006 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny byråassistent Ordföranden hälsade Virpi Torkkola välkommen som byråassistent i utskottet fr.o.m. den 1 februari 2006. 2 Välkommen Ordföranden hälsade Peter Althin

2006-01-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM Torsdagen den 9 mars 2006 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005 motioner med anledning av proposition

2006-03-09

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-23 TID 08.00-10.00 10.05-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:13 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Mottagande av motion Konstitutionsutskottet

2006-02-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Tisdagen den 7 mars 2006 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Simon Nummela, Natanael Sällqvist och Jesper Wiklund får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet

2006-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:19

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkommen faktapromemoria Bitr. kanslichefen anmälde inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. 2005/06:FPM40 TV-direktivet COM2005 646. 2

2006-02-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:22

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM Tisdagen den 21 februari 2006 TID 11.00-11.30 12.35-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 februari 2006 justerades. 2 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet

2006-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM Torsdagen den  16 mars 2006 TID 09.00-09.30 11.50-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2005/06:K16 av Gustav Fridolin mp med anledning av skrivelse 2005/06:103 Kommittéberättelse 2006

2006-03-16

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-03-16 TID 08.15-08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2005/06:16 justeras. 2 Mottagande av motion från konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har under förutsättning av utbildningsutskottets medgivande beslutat att överlämna

2006-03-16

Paginering