Dokument & lagar (16 träffar)

Register 1892:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1892 års lagtima riksdag. N:o. t-jc Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. 1892. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändring af 5 och 6 regerings-formen. iJ4 mars. 12 mars.

1892-01-01

Register 1892:Ku (pdf, 527 kB)