Dokument & lagar (16 träffar)

Register 1890:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1890 års lagtima riksdag N:o Memorialets eller ut- Datum. Dess behandling hos fc. låtandets rubrik. 1890. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af väckta motioner om ändring af 6 och 18 riksdagsord-ningen. 3 mars. 8 mars

1890-01-01

Register 1890:Ku (pdf, 270 kB)