Dokument & lagar (28 286 träffar)

Motion 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Bevara ålfisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU MJU

Motion 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3081 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. S Miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en kraftfull miljö- och klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Värmeböljor,


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. S Stickmyggor ansvar för bekämpning i dag och på sikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi för bekämpning


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2977 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2977 av Edward Riedl M Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan kommunerna


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2977 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2977 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2976 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2976 av Edward Riedl M Förtroendet för allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av allemansrätten i syfte att stärka förtroendet för denna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska allemansrätten


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2976 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2976 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2975 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2975 av Edward Riedl M Förenklade strandskyddsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera byggnadsreglerna gällande strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2975 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2975 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2955 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2955 av Edward Riedl M Stärkt äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig del av svensk ekonomi. Ansvarsfullt ägande och brukande, många gånger i


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2955 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2955 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2935 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2935 av Edward Riedl M Toatömningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att underlätta för båtägare att följa den nya toatömningslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 april 2015 trädde den


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2935 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2935 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2907 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2907 av Edward Riedl M Stärk lantbrukets konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det svenska lantbrukets konkurrenskraft kan stärkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att stärka det svenska


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2907 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2907 av Edward Riedl (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:2906 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2906 av Edward Riedl M Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra i lag och förordning så att en systematisk återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2906 av Edward Riedl (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2906 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine MP Rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta medel från viltvårdsfonden upphandlas enligt principen för offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU 2019/20:MJU1 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine MP Naturbaserade klimatlösningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på forskning för naturbaserade klimatlösningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2858 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Översyn av den etiska prövningen av djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör genomföras en omfattande översyn angående hur den etiska prövningen av djurförsök fungerar och att denna översyn


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2857 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban mining och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU MJU NU SkU UU

Motion 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2852 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson KD Bekämpning av översvämningsmygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en väl fungerande bekämpning av översvämningsmygg är en förutsättning för att människor ska kunna leva i nedre Dalälven och att det krävs


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson KD Buller från vindkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att sänka gränsvärdet för buller från vindkraftverk från dagens 40 dBA till 35 dBA och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2786 av Roland Utbult KD Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: JuU MJU NU SkU 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen Politiskt ansvar för miljön och klimatet Öka möjligheterna för lokal miljöpolitik En ansvarsfull offentlig upphandling


Utskottsberedning: CU FiU NU SkU TU 2019/20:JuU1 2019/20:MJU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 118 kB) Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 219 kB)

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehåll Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Lika villkor för svenska och europeiska


Utskottsberedning: CU FöU KU NU SkU UbU 2019/20:MJU2 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 125 kB) Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 255 kB)