Dokument & lagar (28 292 träffar)

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: JuU MJU NU SkU 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen Politiskt ansvar för miljön och klimatet Öka möjligheterna för lokal miljöpolitik En ansvarsfull offentlig upphandling


Utskottsberedning: CU FiU NU SkU TU 2019/20:JuU1 2019/20:MJU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 118 kB) Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 219 kB)

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehåll Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Lika villkor för svenska och europeiska


Utskottsberedning: CU FöU KU NU SkU UbU 2019/20:MJU2 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 125 kB) Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 255 kB)

Motion 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. L Rena hav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att havet är en stor resurs som måste nyttjas långsiktigt hållbart genom en ansvarsfull förvaltning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU MJU

Motion 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2717 av Åsa Coenraads M Stoppa nyckelbiotopsinventering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att nyckelbiotopsinventeringen inte införs förrän frågan om ersättning till markägaren är utredd och ersättningen är skälig och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2717 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. M Östergötlands skogsägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad nedsatt produktion i skogen får för ekonomiska följder för samhället och enskilda skogsägare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2716 av John Widegren m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2704 av Lars Püss M Strandskydd för ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återgå till en maxgräns på 100 meter och samtidigt inleda en större översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbristen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm M Bättre vargförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre vargförvaltning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta beslutsrätten om rovdjursförvaltning


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2700 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2685 av Richard Jomshof SD Förbud mot halal- och koscherslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FiU MJU

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha


Utskottsberedning: CU FöU JuU MJU NU UbU 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. M Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: JuU MJU NU

Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. M Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att höja gränsen för när en avverkningsanmälan måste göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU MJU 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. M En hållbar fiskeripolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att alla medlemsstater i EU ska respektera den gemensamma fiskeripolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. M Djur och natur så behåller vi ekosystemen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Miljömålsrådet bör få i uppdrag att identifiera och rensa ut miljömål som överlappar varandra och styrmedel som har motverkande


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. M En giftfri vardag vetenskapsbaserad kemikaliepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet som inleddes med Moderaterna i regeringen för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn


Utskottsberedning: MJU NU SoU

Motion 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. M Ett cirkulärt och hållbart samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU NU SkU

Motion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. M Levande hav och rent vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till investeringar i avancerad vattenreningsteknik för att avskilja bl.a. läkemedelsrester och mikroplaster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU TU 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm M Vildsvin passar bäst på grillen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli enklare och mer lönsamt att sälja vildsvinskött i syfte att minska problemen på landsbygden med en alltför stor vildsvinsstam och


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)