Dokument & lagar (1 092 träffar)

Omröstning 2012/13:MJU13p4 Skydd av ål och hälleflundra inom EU

Votering: betänkande 2012/13:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 4 Skydd av ål och hälleflundra inom EU Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 30. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99

2013-04-17

Betänkande 2012/13:MJU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om jakt och viltvård. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om jaktlagstiftningen, dubbelregistrering vid jakt, ersättning för bland annat viltskador, det allmänna uppdraget, jakttider, jakt på bland annat vildsvin och jakt med lös hund.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2013-04-16 Debatt: 2013-04-25 Beslut: 2013-05-02

Betänkande 2012/13:MJU17 (pdf, 135 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jakt och viltvård MJU 17 Justering Motioner Föredragande: FJ 2. EU-förslag om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning EG nr 73/2009 avseende

2013-04-16 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 20130416 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jakt och viltvård MJU 17 Utskottet fortsatte behandling av motioner om jakt och viltvård. Utskottet justerade betänkande 2012/13:17. Följande reservationer anmäldes: MP under

2013-04-16

Betänkande 2012/13:MJU16

Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2012. Huvudorsaken är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna rör. Motionerna handlar bland annat om skogsvårdslagen, miljöhänsyn, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 11
Justering: 2013-04-11 Debatt: 2013-04-25 Beslut: 2013-05-02

Betänkande 2012/13:MJU16 (pdf, 224 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitik

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-04-11 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare UbU13 Beredning Skrivelse 2012/13:62 och

2013-04-11 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-11 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. MJU14 Justering Prop. 2012/13:55 och motioner Föredragande: LS 3. Skogspolitik MJU16 Justering

2013-04-11 10:00:00

Omröstning 2012/13:MJU12p19 Myllrande våtmarker

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 19 Myllrande våtmarker Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 39. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p11 Täktbestämmelser

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 11 Täktbestämmelser Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ245 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 2 och 2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. V yrkande 6. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p22 Strandskydd

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 22 Strandskydd Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ267 av Anders Andersson KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. M2012/13:MJ303 av Anders Ahlgren C2012/13:MJ304 av Anders Åkesson och Karin Nilsson båda C2012/13:MJ305

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p29 Miljö- och hälsoaspekter på GMO-grödor

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 29 Miljö- och hälsoaspekter på GMO-grödor Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 22. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p23 Reglering av fiske i Natura 2000-områden

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 23 Reglering av fiske i Natura 2000-områden Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. V yrkande 8. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p21 Kebnekaise nationalpark m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 21 Kebnekaise nationalpark m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ271 av Lars Elinderson och Sten Bergheden båda M och 2012/13:MJ401 av Jonas Eriksson MPDatum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-11

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-11 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga

2013-04-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 20130411 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ersättare Ordförande hälsade Inger Fredriksson C välkommen som ersättare i utskottet under Roger Tiefensees C tjänstledighet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2013-04-11

Omröstning 2012/13:UbU9p5 Ett nationellt valideringssystem

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 5 Ett nationellt valideringssystem Riksdagen avslår motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 11. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p6 Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 6 Utbildning i svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 17, 2012/13:Ub270 av Yilmaz Kerimo S2012/13:Ub334 av Margareta B Kjellin M2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 10, 2012/13:N238

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p1 Övergripande om vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Övergripande om vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub261 yrkandena 2-4, 2012/13:Ub286 yrkande 3, 2012/13:Ub377, 2012/13:Ub396 och 2012/13:Ub495 yrkandena 1, 2, 8, 13 och 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 7 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub209 yrkande 2 och 2012/13:Ub494 yrkande 17. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU6p1 Framtidens gymnasieskola m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Framtidens gymnasieskola m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So484 yrkande 4, 2012/13:Ub364, 2012/13:Ub397 och 2012/13:Ub494 yrkande 1. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10