Dokument & lagar (29 921 träffar)

Motion 2019/20:3019 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3019 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i


Utskottsberedning: 2019/20:NU3

Motion 2019/20:3019 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3019 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:3018 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3018 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har


Utskottsberedning: 2019/20:NU2

Motion 2019/20:3018 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3018 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2980 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2980 av Edward Riedl M Exportstöd till svensk småbåtsindustri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att införa ett exportstöd liknande det i andra länder för att få igång exporten hos svensk småbåtsindustri


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2980 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2980 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2979 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2979 av Edward Riedl M Ekonomiska frizoner i glesbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2979 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2979 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2963 av Edward Riedl M Villkor för turism i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att främja turismen i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har den svenska besöksnäringen varit


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2962 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2962 av Edward Riedl M Villkor för småföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra regelverken för småföretag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU SfU

Motion 2019/20:2962 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2962 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2961 av Edward Riedl M Upphävande av uranutvinningsförbudet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphäva förbudet mot uranutvinning i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen röstade tidigare igenom regeringens


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2961 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Jämställt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strukturella hinder för kvinnors företagande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet för jämställt företagande och ekonomisk


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2940 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. M Rättvis och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fullt finansierad skattereform med lägre samlat skattetryck och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU KU MJU NU SkU TU 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 108 kB) Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 213 kB)

Motion 2019/20:2825 av Allan Widman (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2825 av Allan Widman L Energiförsörjning till Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tredje kabel bör slutplaneras och läggas ut och tillkännager detta för regeringen. Motivering På alla plan är en fortsatt integrering av Gotland


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2825 av Allan Widman (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2825 av Allan Widman (L) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2743 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2743 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nödvändiga regler ska följas upp så enkelt och automatiserat som möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU NU

Motion 2019/20:2743 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2743 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. M Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverk ska förenklas och anpassas till ett digitaliserat och delande samhälle och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU NU SkU 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. M Sverige ska vara ett digitalt föregångsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling som


Utskottsberedning: FöU KU NU SkU SoU TU UbU 2019/20:AU4 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 104 kB) Motion 2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 201 kB)

Motion 2019/20:2711 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2711 av Lars Püss m.fl. M Sverige behöver ha en riktig strategi för vår energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att omförhandla energiöverenskommelsen om denna inte möjliggör en fortsatt utveckling av svensk kärnkraft


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2711 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2711 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads båda M Fler unga entreprenörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. M Fler företag och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska reformera skattesystemet med syfte att stärka Sveriges tillväxtförutsättningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU MJU NU SkU UbU 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:FiU34 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 102 kB) Motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 190 kB)

Motion 2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. M Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd för bibehållen service på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta


Utskottsberedning: KU NU

Motion 2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. M En trygg och hållbar energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny energikommission och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att energipolitiska


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. M Statlig myndighet till Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att placera statliga myndigheter i Halland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Halland är en av landets snabbast växande regioner.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering  Bakgrund Det finns betydande orosmoln och signaler om att Sverige tappar i


Utskottsberedning: 2019/20:NU1

Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 132 kB)