Dokument & lagar (29 924 träffar)

Motion 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. M En trygg och hållbar energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny energikommission och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att energipolitiska


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. M Statlig myndighet till Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att placera statliga myndigheter i Halland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Halland är en av landets snabbast växande regioner.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering  Bakgrund Det finns betydande orosmoln och signaler om att Sverige tappar i


Utskottsberedning: 2019/20:NU1

Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:2626 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2626 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering  Bakgrund Sverige som industrination är beroende av såväl konkurrenskraftiga


Utskottsberedning: 2019/20:NU3

Motion 2019/20:2626 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2626 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Norrbotten en testregion i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att göra Norrbotten till en testregion för energiomställning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. S Kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att verka för att de regleringsbrev och instruktioner som riktas till näringslivsfrämjande myndigheter också omfattar kooperativt


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2613 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:2602 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2602 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Gemensamt register för företagsdata Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra villkoren för landets småföretagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2602 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2602 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2568 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2568 av Mats Green M Royalties for Regions Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av Royalties for Regions vid gruvverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2568 av Mats Green (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:2568 av Mats Green (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson båda C Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka markägarperspektivet i minerallagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2531 av Kristina Yngwe och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2517 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2517 av Katarina Brännström M Trygga elförsörjningen i södra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att trygga elförsörjningen på ett långsiktigt och hållbart sätt men även kortsiktigt och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2517 av Katarina Brännström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2517 av Katarina Brännström (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2506 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2506 av Hans Rothenberg M Solnedgångsparagraf för nya regler och bestämmelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på myndigheter att systematiskt gå igenom äldre regler och förordningar för att i möjligaste mån ta bort dem


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2506 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2506 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2472 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2472 av Margareta Cederfelt M Regelrådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelförenkling för företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regelrådet inrättades år 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2472 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2472 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt båda MP Stopp för fossila krediter och investeringsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ska upphöra med att ge finansiellt stöd till fossila investeringar


Utskottsberedning: FiU NU

Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt MP Grön företagarpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationellt främja lokala företagslotsar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla system


Utskottsberedning: CU NU

Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2422 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2422 av Jan Ericson M Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kriskommission bör tillsättas för att hantera frågorna om Sveriges framtida elförsörjning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2422 av Jan Ericson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2422 av Jan Ericson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden båda M Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristande upphovsrättsregistrering


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2376 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2376 av Ida Drougge M Sälj Sveaskog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja Sveaskog och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom det statligt ägda bolaget Sveaskog så är staten den enskilt största skogsägaren. Sveaskog


Utskottsberedning: 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2376 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2376 av Ida Drougge (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2375 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2375 av Ida Drougge M Sälj SAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja svenska statens innehav i SAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska staten är via SAS Group en betydande ägare av flygbolaget SAS. Flygmarknaden


Utskottsberedning: 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2375 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2375 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2372 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2372 av Lars Beckman M Minska regelkrånglet i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast sätta upp konkreta mål för att regelkrånglet ska minska betydligt varje år och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om det går


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2372 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2372 av Lars Beckman (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2364 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2364 av Ida Drougge M Regleringsgiljotin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en regleringsgiljotinsprocess och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2010 motionerade riksdagsledamoten Johnny Munkhammar M i Sveriges riksdag om att


Utskottsberedning: NU

Motion 2019/20:2364 av Ida Drougge (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2364 av Ida Drougge (M) (pdf, 82 kB)