Dokument & lagar (219 träffar)

Omröstning 2011/12:NU24p1 Frågor om subventioner till kärnkraft

Votering: betänkande 2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft, förslagspunkt 1 Frågor om subventioner till kärnkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1-3 och 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 1-7 och lägger skrivelse 2011/12:141 till handlingarna. Datum:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:NU23p1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande, förslagspunkt 1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande Riksdagen a antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1975:490 om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare

2012-06-14

Omröstning 2011/12:NU21p1 Timmätning för aktiva elkonsumenter

Votering: betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter, förslagspunkt 1 Timmätning för aktiva elkonsumenter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:98 och avslår motion 2011/12:N7. Datum: 2012-06-14 Omröstning i sakfrågan

2012-06-14

Omröstning 2011/12:UbU16p5 Åldersgräns för studiemedel

Votering: betänkande 2011/12:UbU16 Studiestöd, förslagspunkt 5 Åldersgräns för studiemedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub226 av Christer Winbäck FP och 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU16p1 Studiestödssystemet

Votering: betänkande 2011/12:UbU16 Studiestöd, förslagspunkt 1 Studiestödssystemet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 13 och 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 14. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p3 Utmaningar för duktiga elever

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 3 Utmaningar för duktiga elever Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p21 Drogtester i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 21 Drogtester i gymnasieskolan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub429 av Christian Holm och Pia Hallström båda M och 2011/12:Ub463 av Elisabeth Svantesson MDatum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 SD Parti Ja

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p20 Avgiftsfri skolmat

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 20 Avgiftsfri skolmat Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkande 20 och 2011/12:Ub201 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 MP, SD, V Parti

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p10 Elevkårer

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 10 Elevkårer Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub274 av Esabelle Dingizian MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 98 0 0 9

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p18 Mobbning och kränkande behandling

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 18 Mobbning och kränkande behandling Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 22. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p9 Lokala styrelser med elevmajoritet vid gymnasieskolor m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 9 Lokala styrelser med elevmajoritet vid gymnasieskolor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub326 av Johan Löfstrand och Fredrik Lundh Sammeli båda S2011/12:Ub369 av Pia Nilsson S2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 23 och 2011/12:Ub514

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p5 Högskolebehörighet m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 5 Högskolebehörighet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub215 av Christina Karlsson S2011/12:Ub273 av Mats Pertoft MP2011/12:Ub450 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkandena 3, 10 och 18. Datum: 2012-05-30

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p4 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 4 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 16. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p19 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 19 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub341 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt båda S och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 24. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p13 Estetisk verksamhet ett gymnasiegemensamt ämne

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 13 Estetisk verksamhet ett gymnasiegemensamt ämne Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkande 5, 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S yrkande 10, 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 15 och 2011/12:Ub518

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p8 Kvalitet i lärlingsutbildningen m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 8 Kvalitet i lärlingsutbildningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub218 av Kenneth Johansson C och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 7. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti

2012-05-30

Omröstning 2011/12:NU22p4 Elområden

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 4 Elområden Riksdagen avslår motion 2011/12:N242 av Christer Nylander m.fl. FPDatum: 2012-05-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p6 Kommunala energibolag

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 6 Kommunala energibolag Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N311 av Annika Lillemets m.fl. MP2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. S yrkande 10 och 2011/12:N381 av Johan Linander CDatum: 2012-05-24

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p2 Övervakningsplan för samriskföretag

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 2 Övervakningsplan för samriskföretag Riksdagen avslår motion 2011/12:N5 av Lars Isovaara SDDatum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-05-24

Omröstning 2011/12:NU22p3 Allmänt om elmarknadens funktion

Votering: betänkande 2011/12:NU22 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder, förslagspunkt 3 Allmänt om elmarknadens funktion Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N236 av Robert Halef KD2011/12:N274 av Phia Andersson m.fl. S2011/12:N285 av Adnan Dibrani och Hans Hoff båda S2011/12:N342

2012-05-24