Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 2011/12:NU1y

2011/12:NU1y Förändrat ansvar för drift och underhåll av järnvägens infrastruktur Näringsutskottets yttrande 2011/12:NU1y Förändrat ansvar för drift och underhåll av järnvägens infrastruktur Till trafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 24 april 2012 att ge näringsutskottet och finansutskottet tillfälle att yttra

2012-05-16

Yttrande 2011/12:NU1y (pdf, 38 kB)

Yttrande 2011/12:UbU2y

2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Utbildningsutskottets yttrande 2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över

2012-04-19

Yttrande 2011/12:UbU2y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2011/12:UbU1y

2011/12:UbU1y Barnfattigdom Utbildningsutskottets yttrande 2011/12:UbU1y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 15 november 2011 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över de motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna motionstiden 2011. Utbildningsutskottet avgränsar

2012-01-20

Yttrande 2011/12:UbU1y (pdf, 54 kB)

Yttrande 2004/05:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2004/05:UbU1y Makt att bestämma rätt till välfärd Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 28 september 2004 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:2 Makt att bestämma rätt till välfärd jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets

2005-01-01

Yttrande 2004/05:UbU1y (doc, 76 kB)

Yttrande 2004/05:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2004/05:NU2y Den ekonomiska vårpropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att senast den 17 maj 2005 avge yttrande över 2005 års ekonomiska vårproposition prop. 2004/05:100 i fråga om förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för år 2005 jämte

2005-01-01

Yttrande 2004/05:NU2y (doc, 111 kB)

Yttrande 2004/05:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2004/05:NU1y Forskning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:80 om forskning för ett bättre liv jämte motioner i de delar som berör näringsutskottets beredningsområde. Totalt har sju motioner väckts med anledning

2005-01-01

Yttrande 2004/05:NU1y (doc, 348 kB)