Dokument & lagar (85 träffar)

Omröstning 2009/10:NU11p3 Mätning och debitering av el

Votering: betänkande 2009/10:NU11 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m.förslagspunkt 3 Mätning och debitering av el Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N8 av Kent Persson m.fl. v2009/10:N9 av Per Bolund m.fl. mp yrkandena 1, 2 och 4, 2009/10:N205 av Katarina Brännström m2009/10:N269 av Lars Tysklind

2010-02-18

Omröstning 2009/10:NU9p7 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Votering: betänkande 2009/10:NU9 Vissa immaterialrättsliga frågor förslagspunkt 7 Det civilrättsliga sanktionsdirektivet Riksdagen avslår motion 2009/10:N316 yrkandena 1-3. Datum: 2010-01-27 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 105 0 25 m 85

2010-01-27

Omröstning 2009/10:NU9p5 Privatkopieringsersättning

Votering: betänkande 2009/10:NU9 Vissa immaterialrättsliga frågor förslagspunkt 5 Privatkopieringsersättning Riksdagen avslår motion 2009/10:N372. Datum: 2010-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 105 0 25 m 85 0 0 12 c 19 0 0

2010-01-27

Omröstning 2009/10:NU9p3 Översyn av patentsystemet

Votering: betänkande 2009/10:NU9 Vissa immaterialrättsliga frågor förslagspunkt 3 Översyn av patentsystemet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 29, 2009/10:MJ468 yrkande 7 och 2009/10:N244. Datum: 2010-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-01-27

Omröstning 2009/10:NU9p8 Leverantörsneutralitet

Votering: betänkande 2009/10:NU9 Vissa immaterialrättsliga frågor förslagspunkt 8 Leverantörsneutralitet Riksdagen avslår motion 2009/10:N489. Datum: 2010-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0 0 25 m 85 0 0 12 c 19 0 0 10 fp

2010-01-27

Omröstning 2009/10:NU9p10 Handelsavtal mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA)

Votering: betänkande 2009/10:NU9 Vissa immaterialrättsliga frågor förslagspunkt 10 Handelsavtal mot piratkopiering och varumärkesförfalskning ACTA Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N363 yrkandena 1-3, 2008/09:N433 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N368 yrkandena 1 och 2. Datum: 2010-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2010-01-27

Omröstning 2009/10:NU10p2 Uppdraget för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Votering: betänkande 2009/10:NU10 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.förslagspunkt 2 Uppdraget för Aktiebolaget Svensk Bilprovning Riksdagen bemyndigar regeringen att ge Aktiebolaget Svensk Bilprovning ett ändrat uppdrag i enlighet med vad som anges i propositionen. Därmed bifaller riksdagen

2009-12-17

Omröstning 2009/10:NU10p1 Statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Votering: betänkande 2009/10:NU10 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.förslagspunkt 1 Statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Riksdagen dels bemyndigar regeringen att vidta åtgärderna under a-c, var för sig eller i kombination, a att minska eller öka ägandet i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

2009-12-17

Omröstning 2009/10:NU3p1 Energipolitikens inriktning

Votering: betänkande 2009/10:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ468 yrkandena 15 och 16, 2009/10:MJ473 yrkande 15, 2009/10:N201, 2009/10:N218, 2009/10:N223, 2009/10:N228, 2009/10:N236, 2009/10:N245, 2009/10:N254, 2009/10:N287, 2009/10:N336 yrkande

2009-12-16

Omröstning 2009/10:NU3p6 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2009/10:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 6 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N219, 2009/10:N240, 2009/10:N277, 2009/10:N338 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N473 yrkande 4 och 2009/10:N477. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6

2009-12-16

Omröstning 2009/10:NU3p3 Solenergi

Votering: betänkande 2009/10:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 3 Solenergi Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N203, 2009/10:N350, 2009/10:N440 och 2009/10:N484 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-12-16

Omröstning 2009/10:NU1p1 Näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2009/10:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Näringspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub292 yrkandena 1 och 5, 2009/10:N214, 2009/10:N267 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N309, 2009/10:N332, 2009/10:N398, 2009/10:N432, 2009/10:N449, 2009/10:N472 yrkande 1, 2009/10:N475

2009-12-16

Omröstning 2009/10:NU1p4 Fordonsindustrin

Votering: betänkande 2009/10:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 4 Fordonsindustrin a Bemyndigande avseende kreditgarantier till företag i fordonsklustret Riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att under 2010 ställa ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret

2009-12-16

Omröstning 2009/10:UbU6p1 Lagförslaget

Votering: betänkande 2009/10:UbU6 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer, förslagspunkt 1 Lagförslaget Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:27 och avslår motion 2009/10:Ub1. Datum: 2009-12-14 Omröstning i sakfrågan

2009-12-14

Omröstning 2009/10:UbU1p2 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Votering: betänkande 2009/10:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 2 Förslag till lag om ändring i lagen 2009:695 om ändring i högskolelagen 1992:1434 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2009:695 om ändring i högskolelagen 1992:1434Därmed bifaller riksdagen

2009-12-10

Omröstning 2009/10:NU2p4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 4 Kommersiell och offentlig service på landsbygden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N208 yrkandena 12 och 13, 2009/10:N233, 2009/10:N308 yrkandena 1, 2 och 5, 2009/10:N351, 2009/10:N354, 2009/10:N355, 2009/10:N388 yrkande 22 och 2009/10:N471

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU2p1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning och mål

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 1 Den regionala tillväxtpolitikens inriktning och mål Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N208 yrkandena 1-4 och 18, 2009/10:N230, 2009/10:N288, 2009/10:N297, 2009/10:N335 yrkande 3, 2009/10:N362, 2009/10:N378 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N388

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU2p3 Organisering och lokalisering av myndigheter

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 3 Organisering och lokalisering av myndigheter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N206, 2009/10:N208 yrkande 6, 2009/10:N221 yrkandena 1 och 4, 2009/10:N293, 2009/10:N296 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N341 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N401,

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU2p2 EU:s strukturfondsprogram

Votering: betänkande 2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, förslagspunkt 2 EU:s strukturfondsprogram Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N471 yrkande 2 och 2009/10:N475 yrkande 9. Datum: 2009-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112

2009-12-09

Omröstning 2009/10:NU8p1 Ett system för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden

Votering: betänkande 2009/10:NU8 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden, förslagspunkt 1 Ett system för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen 2008:579Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:231 punkt

2009-11-25