Dokument & lagar (41 träffar)

Yttrande 1975:Ubu1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande nr 1 y UbU 1975:1 y Nrly Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1975:14 om statligt stöd till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m. jämte motion Till kulturutskottet Kulturutskottet

1975-12-31

Yttrande 1975:Ubu1 (pdf, 36 kB)

Yttrande 1975:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 3 UbU 1975:3 y Nr3y Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1975:23 om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m. m. jämte motioner Till socialforsäkringsutskolfet Genom beslut den 8

1975-12-31

Yttrande 1975:UbU3 (pdf, 78 kB)

Yttrande 1975:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande nr 2  UbU 1975:2 y Nr2y Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1975:23 om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m. m. jämte motioner Till socialförsäkringsulskottet Genom beslut den 8

1975-12-31

Yttrande 1975:UbU2 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1975:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande nr 1  KrU 1975:1 y Nrly Kulturutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1975:33 om anslag för budgetåret 1975/76 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde jämte motion Till utbildningsutskottet

1975-12-31

Yttrande 1975:KrU1 (pdf, 69 kB)
Paginering