Dokument & lagar (66 träffar)

Yttrande 1976/77:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1976/77:2 f Utbildningsutskottets yttrande 1976/77:2 y över vissa delar av propositionen, 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition jämte motioner Till finansutskottet I propositionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UbU2 (pdf, 360 kB)

Yttrande 1976/77:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1976/77:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1976/77:1 y över vissa delar av propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna jämte motioner Till kulturutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har kulturutskottet anmodat utbildningsutskottet att yttra

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UbU1 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1976/77:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. LU 1976/77:2 y Lagutskottets yttrande 1976/77:2 y över propositionen 1976/77:104 om avskaffande av förvandlingsstraffet för böter m. m. Till justitjeutskottet Sedan justitieutskottet berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1976/77:104

1976-12-31

Yttrande 1976/77:LU2 (pdf, 79 kB)

Yttrande 1976/77:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1976/77:1 y över propositionen 1976/77:63 Effektivare kungörande i mål och LU 1976/77:1 y ärenden m. m. Till konstitutionsutskottet Sedan konstitutionsutskottet berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1976/77:63

1976-12-31

Yttrande 1976/77:LU1 (pdf, 135 kB)
Paginering